Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Rakousku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v RakouskuErste Group jako jedna z největších a nejdéle existujících bankovních skupin v Rakousku hraje vedoucí roli ve finančním sektoru i v oblasti kapitálových trhů.


Erste Group v Rakousku

Erste Group je jednou z největších a nejdéle existujících bankovních skupin v Rakousku. Byla založena roku 1819 jako "Erste Oesterreichische Spar-Casse", dnes hraje zásadní úlohu v rozvoji finanční správy v Rakousku a ve střední Evropě. Erste Group společně se spořitelnami (systém vzájemného ručení) tvoří silnou, stabilní bankovní skupinu, která poskytuje služby více než 2,8 milionům klientů v 993 pobočkách v Rakousku.

Obchodování na kapitálových trzích v Rakousku

Korporátní a institucionální klienti mají možnost využít dlouhodobé zkušenosti Erste Group v oblasti kapitálových trhů. Bez ohledu na to, zda se jedná o standardní produkt nebo produkt šitý na míru pro klienta, řešení treasury Erste Group vždy vychází ze specifických potřeb každého jednotlivého klienta. Pro naše klienty v oblasti kapitálových trhů má zvláštní důležitost strategie "širšího domácího trhu", kterou Erste přijala. Prostřednictvím sesterských společností a poboček na území od České republiky po Rumunsko a od Polska po Chorvatsko je zajištěno pokrytí trhu celého regionu CEE. A zahraniční pobočky v New Yorku, Londýně a Hongkongu zajišťují dostupnost našich služeb treasury ve většině významných světových finančních center. Naše výrazná orientace na klienta společně s detailní znalostí produktů a výbornou znalostí regionu CEE zaručují specifická a spolehlivá řešení pro naše klienty, která vycházejí z nejnovějších poznatků. To je nepochybně klíčovým faktorem pro vytváření dlouhodobých vztahů s našimi klienty.

Informace o trhu v Rakousku

Rakousko jako malá a otevřená ekonomika těží ze své obchodní expanze do regionu CEE. Rakouské společnosti jsou nejen významnými exportéry do CEE. Jsou rovněž velkými přímými investory do ekonomik v tomto regionu. Proto rakouské společnosti často investice považují za prostředek pro investování do regionu CEE.

Oswald Huber

Head of Group Markets
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1

1100 Vienna
Tel.: +43 (0)5 0100 – 84901
oswald.huber@erstegroup.com
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.