Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Polsku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v PolskuPotřeby polských klientů v oblasti kapitálových trhů pokrývá Erste Group ve Vídni, zatímco Erste Securities Polska S.A. ve Varšavě nabízí makléřské služby a je jedním z nejdůležitějších hráčů na Varšavské burze cenných papírů.


Erste Group v Polsku

Od roku 1995 byla Erste Group zastoupena v Polsku makléřským domem Erste Securities Polska S.A. (ESP). ESP je jedním z nejdůležitějších hráčů na Varšavské burze cenných papírů a autorizovaným poradcem na New Connect Market. Služby se zaměřují především na institucionální klienty a patří mezi ně prodej cenných papírů, obchodování s cennými papíry, poradenské služby korporacím a služby týkající se kapitálových trhů, transakcí M&A (mergers and acquisitions - fúze a akvizice) a průzkumu. ESP nabízí IPO a sekundární umístění, přičemž korporátním klientům pomáhá prostřednictvím svých odborníků v oblasti prodeje, obchodování a průzkumu. ESP má výborné jméno a důvěru největších finančních institucí. Výsledky našich IPO a transakcí M&A jsou vynikající. Erste Securities je jedním z hlavních hráčů na polském trhu, co se týče transakcí M&A.

Obchodování na kapitálových trzích v Polsku

Potřeby polských klientů v oblasti kapitálových trhů pokrývá Erste Group ve Vídni, která nabízí kompletní sortiment řešení, co se týče kapitálových trhů, od dluhopisů, fixního příjmu, derivátů a deviz pro lokální korporátní a institucionální klienty. Polští klienti mají možnost využít standardní řešení i řešení šitá na míru, jejichž základem jsou široké znalosti a dlouhodobé zkušeností Erste Group v oblasti obchodování na kapitálových trzích.
 
Erste Securities Polska S.A., se sídlem v Polsku, nabízí makléřské služby, včetně půjčování cenných papírů, obchodů s deriváty a jejich vypořádání, arbitrážních obchodů indexu WIG20, polské ETF, obchodů s dluhopisy, FX a arbitráže FX. ESP dále nabízí kompletní makléřské služby pro investice v zahraniční, služby pro obchodování s finančními deriváty na mezinárodních trzích a měnové deriváty. ESP radí svým klientům ve všech záležitostech, které se týkají korporátních financí a nabízí primární a sekundární emise akcií, privátní umístění, fúze a akvizice. Mezinárodní síť Erste Group je jasnou výhodou pro všechny klienty ESP. ESP pomáhá svým klientům při řešení jejich úkolů a příležitostí v oblasti investic a plnění i těch nejnáročnějších investičních cílů.

Informace o trhu v Polsku

Polsko se řadí mezi nejchudší země Evropské unie, co se týče HDP na hlavu v paritě kupní síly. Proto je konvergenční potenciál stále relativně obrovský. Polská ekonomika by i v nejbližších letech měla upustit od svých snah stát se součástí eurozóny. Atraktivní cena práce, velikost trhu, dobrá geografická poloha a stabilní vláda (orientovaná na trh), to vše by mělo přilákat zahraniční investory. Nicméně zpožděná fiskální konsolidace a zvýšený fiskální deficit však představují pro polské hospodářství a finanční trhy rostoucí riziko.

Piotr Praźmo

Member of the Board and CFO
Erste Securities Polska S.A.
Krolewska 16
00-103 Warsawa
Tel.: +48 22538 - 6204
piotr.prazmo@erstegroup.com

Bartosz Świdziński

Member of the Board
Erste Securities Polska S.A.
Krolewska 16
00-103 Warsawa
Tel.: +48 22538 - 6203
bartosz.swidzinski@erstegroup.com
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.