Zajímá mne:

Produkty

Naše kompetence na kapitálových trzích v Německu

Naše kompetence na kapitálových trzích v NěmeckuOtevřením poboček v Berlíně a ve Stuttgartu počátkem roku 2011 získala ERSTE Group Bank AG lokální prodejní jednotku Kapitálové trhy určenou pro německý trh.


Erste Group v Německu

Nyní poprvé může ERSTE Group Bank AG podporovat německé finanční instituce přímo ze tří lokalit: z Berlína, ze Stuttgartu a z Vídně. Naším cílem je trvalá angažovanost na německém trhu a etablování známé obchodní značky Erste Group Bank AG jako silného partnera s vysokou úrovní odbornosti zejména v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Obchodování na kapitálových trzích v Německu

Institucionální klienti těží z dlouholetých zkušeností ERSTE Group Bank AG v oblasti kapitálových trhů. Bez ohledu na to, zda jde o standardní produkt nebo o produkt šitý na míru pro klienta, naše řešení vždy vychází ze specifických potřeb našich klientů. Se založením skupinového útvaru pro obchodování na kapitálových trzích v Německu se ERSTE Group Bank AG zřetelně a trvale angažuje na německém kapitálovém trhu. Pevný základ pro postavení ERSTE Group Bank AG na německém trhu představuje tým kolegů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodování na kapitálových trzích a se stálými kontakty s německými klienty. Středem naší pozornosti je obchodní využití našich zkušeností z regionu CEE na německém trhu, a tak přinášíme do Německa regionální know-how a nabízíme nové, zajímavé investiční příležitosti a prodejní kanály. Německým klientům nabízí náš tým ve Stuttgartu a v Berlíně kompletní škálu produktů s pevným výnosem.

Informace o trhu v Německu

Po prudkém poklesu během krize a nejnižším bodu v prvním čtvrtletí 2009 je německá ekonomika zpět na cestě k růstu. Během osmi čtvrtletí po recesi vykazoval růst čtvrtletně 0,9 %. Jako největší hospodářství v Evropě profituje Německo z hospodářské integrace a z rozšíření EU do střední a východní Evropy. Hlavními obchodními partnery Německa ve vývozu a dovozu jsou členské státy EU. Německý zahraniční obchod se státy CEE je vyšší než importy a exporty do USA.

Jürgen Niemeier

Head of Bank and Institutional Sales


Niederlassung Berlin
Lützowufer 26,
10787 Berlin
Tel.: +49 30 8105800-5503
Niederlassung Stuttgart
Friedrichstr. 10
70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 810400-5503
juergen.niemeier@erstegroup.com
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.