Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v Chorvatsku

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v ChorvatskuErste Bank Croatia je třetí největší bankou, co se týče aktiv. Klienti Erste Bank Croatia v oblasti kapitálových trhů mohou využít řešení šitá na míru, jejichž základem jsou široké znalosti a značné zkušenosti, co se týče obchodování na kapitálových trzích.


Erste Group v Chorvatsku

Erste & Steiermärkische Bank d.d., známá také jako Erste Bank Croatia, působí pod tímto názvem od roku 2003 po fúzi Riječka banka d.d., Rijeka a Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb. Obě banky vždy hrály na chorvatském finančním trhu důležitou roli. Riječka banka byla založena v roce 1954 a stala se přední bankou v Rijece, Primorje a Istrii. Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb byla založena v roce 2000 doprovázena fúzí tří úspěšných regionálních chorvatských bank: Bjelovarska banka, Trgovačka banka a Čakovečka banka. Dnes má Erste Bank Croatia síť 131 poboček, 13 komerčních center, 8 malých a středních podniků a 9 center pro firemní klienty a provozuje síť 714 bankomatů. Na konci června 2019 měla banka tržní podíl 15,39% na aktivech a na chorvatském trhu se umístila na 3. místě, kdy obsluhovala více než 860 000 klientů.

Obchodování na kapitálových trzích v Chorvatsku

Erste Bank Croatia nabízí korporátním a institucionálním klientům široký sortiment produktů v oblasti treasury a kapitálových trhů. Dále banka nabízí strukturované produkty a různé strategie zajištění (hedging). Služby Erste Bank Croatia jako banky orientované na klienta vycházejí z potřeb klientů. Banka si vybudovala kvalitní obchodní vztah se svými klienty na základě důkladného pochopení požadavků jejich provozů. Institucionální a korporátní klienti Erste Bank Croatia mají možnost využít řešení šitá na míru, jejichž základem jsou široké znalosti a značné zkušenosti, co se týče obchodování na kapitálových trzích.

Náš profesionální sales tým je jediným chorvatským týmem organizovaným segmenty, takže se specializuje na pokrytí různých kategorií investorů, jako jsou institucionální investoři, retailoví a korporátní investoři, čímž nejvhodněji přistupuje ke každé skupině investorů. Obchodní tým v Chorvatsku také navázal vynikající obchodní vztahy se všemi relevantními kvalifikovanými investory v zemi i v jihovýchodní Evropě (Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Albánie a Severní Makedonie), čímž zajišťuje optimální pokrytí investorské základny. Kromě toho jsme jediným zprostředkovatelem v Chorvatsku, který má prověřené zkušenosti s prodejem dluhopisů pro kategorii retailových klientů.

Erste Bank Croatia upevňující svou pozici jedné z předních bank na burze v Záhřebu, je na základě obratu předním obchodníkem s dluhopisy a jedním z nejvýznamnějších akciových brokerů v posledních letech. Erste bank Croatia je také předním tuzemským emitentem dluhopisů v Chorvatské republice a regionu, kde se podílela a úspěšně realizovala mnoho tuzemských i mezinárodních transakcí. Konkrétně náš tým pro kapitálové trhy pokrývá kromě Chorvatska také Srbsko, Černá Hora a Severní Makedonii.

Informace o trhu v Chorvatsku

Chorvatsko během posledních několika let zaznamenalo zásadní obrat. Nadměrné schodky a nerovnováhy jsou již dávno pryč, což přivedlo Chorvatsko zpět na investiční stupeň a umožnilo přijetí eura. Naše základní linie zůstává vstupem do ERM II v roce 2020, což signalizuje rostoucí pravděpodobnost přijetí 2023/24 EUR. Pokud jde o výhled, naše základní hodnota předpokládá v následujících letech růst HDP v pásmu 2,5–3%. Ponurý výhled vnější poptávky zůstává negativní, na druhou stranu však domácí poptávka zůstává v dobré formě. Soukromá spotřeba nadále těží z očekávaného téměř 2% růstu zaměstnanosti, středního jednociferného růstu mezd, stále nízkých inflačních tlaků a nadprůměrné důvěry spotřebitelů v EU. Současná trajektorie růstu podporuje hodnocení investičního stupně, zatímco zaměření se více posune směrem ke zvýšení potenciálního růstu HDP. Pokrok zde byl poněkud omezený, ale doufejme, že uvidíme jistý pokrok při přijetí eura. Příliv EU fondů by měl v rostoucí míře hrát proticyklickou roli a posunout Chorvatsko mezi lépe si vedoucí středoevropské ekonomiky.

Branimir Britvić

Head of Capital Markets
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Ivana Lučića 2
10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)72 37 1050
bbritvic@erstebank.com
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.