Zajímá mne:

Produkty

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v České republice

Naše působení v oblasti kapitálových trhů v České republiceKlienti České spořitelny, člena Erste Group, mohou vytěžit z její silné pozice v oblasti obchodování na kapitálových trzích, z jejích dlouhodobých zkušeností, co se týče jak lokálního trhu tak mezinárodních trhů, a z jejího výrazného zaměření na klienta.


Obchodování na kapitálových trzích v České republice

Jako přední společnost na trhu má Česká spořitelna v oblasti obchodování na kapitálových trzích v České republice velmi silnou pozici. Česká spořitelna uplatňuje strategii orientace na klienta a nabízí svým korporátním a institucionálním klientům široký sortiment produktů z oblasti kapitálových trhů, od deviz a finančního trhu až po řešení kapitálových trhů a úvěrových derivátů. Bez ohledu na to, zda se jedná o standardní produkt nebo produkt šitý na míru pro klienta, pro naše specialisty v oblasti kapitálových trhů jsou nejdůležitější specifické potřeby každého jednotlivého klienta. Klienti České spořitelny mohou vytěžit nejen z její silné pozice v oblasti obchodování na kapitálových trzích a jejích dlouhodobých zkušeností, co se týče lokálního trhu i mezinárodních trhů, ale i z jejího výrazného zaměření na klienta.

Informace o trhu v České republice

Česká republika je druhou nejotevřenější ekonomikou v tomto regionu, která získává přibližně jednu třetinu svého HDP z průmyslové výroby (největší podíl ze všech 27 zemí EU). Česká ekonomika je stabilní, s nízkým zadlužením, obvykle nízkými úrokovými sazbami, zdravým bankovním sektorem a nulovými externími nebo interními makroekonomickými schodky. Volatilita trhu v České republice je obvykle nižší než u ostatních zemí v regionu CEE; aktivity na kapitálových trzích se zaměřují na FX.

Petr Valenta

Head of Financial Markets and Financial Institution
Česká spořitelna
Budějovická 1518/13a,b
140 00 Praha 4
Tel.: +420 956 765 821
petrvalenta@csas.cz
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.