Zajímá mne:

Produkty

Detail analýzy

22.09.2022 / Erste Group Research

Baltics Outlook | Slowdown is the order of the day


Outlook is misty amidst global risks and uncertainties

The Baltics face a tougher outlook, as economic slowdown is already underway amidst mounting uncertainties. In its latest available projections (from the summer), the European Commission (EC) expects this year’s average GDP growth at 1.6% in Estonia, 1.9% in Lithuania and 3.9% in Latvia. Yet, it is reasonable to assume that these forecasts will be revised downwards this autumn. Next year’s growth outlook is clouded with a lot of uncertainty. Whereas the EC forecast sees Estonia, Latvia and Lithuania growing by 1.9%, 2.2% and 2.5% in 2023, respectively, we expect these figures to be altered soon.

Uncertainty over the further development of the war in Ukraine, together with still elevated inflation in 2023 will likely continue to weigh on consumption and wider economic growth to some extent. On the other hand, some positive risks can be seen, as well – the Baltics will have had more time to diversify their import and export markets, further reducing their dependency on critical inputs imported from Russia or Belarus. Moreover, investment is set to benefit from the Recovery and Resilience Facility funds, the arrival of which has already started.

There seems to be no respite for the sky-high inflation rates in the Baltics. The key culprits remain food, energy and housing, as well as transport prices. The national governments have introduced various support schemes geared at cushioning the impact of high prices on people and companies. The EC inflation forecasts are already out-of-date. We expect these projections to be increased in the autumn forecasting round to reflect the already high year-to-date averages and expected outlook. Indeed, the January-August average inflation rate stands at 15% in Latvia, 17.4% in Lithuania and 18.4% in Estonia.

The ECB has jumped on the rate-hiking bandwagon in July and as inflation will not slow down for the time being, it should continue on the tightening path in the near future.
Since our last publication in July, there was a change in Estonia’s outlook from stable to negative by Fitch. The revision of the outlook mainly reflected a change in Estonia's fiscal stance which has been dented by exogenous shocks compared to its pre-pandemic trajectory (COVID, war in Ukraine, measures mitigating the energy-price squeeze). No other ratings or outlooks were altered. Apart from the one negative outlook on Estonia, Baltic countries hold stable outlooks from the three major rating agencies and remain comfortably in the investment grade.

PDF Download Stáhnout PDF (704kB)

Základní informace

AutorErste Group Research
Datum22.09.2022
Jazyken
Název produktuCEE Economies Special Report
Hlavní témaMakro/Úrokové sazby, Směnné kurzy/FX
Zaostřeno na ekonomiku-
Zaměřeno na měnu-
Zaměřeno na sektor-
Stáhnout

Zaregistrujte se...

a objednejte si zdarma aktuální analýzy a prognózy!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.