Zajímá mne:

Produkty

Detail analýzy

06.12.2021 / Erste Group Research

Inflation: Through the (Taylor) Looking-Glass


In this report, we would like to look beyond the façade of inflation via the lens of the augmented Taylor rule in order to see what kind of implications it may have for monetary policy across CEE.

The development of inflation over the past few months has astounded pretty much everyone. In many CEE countries, inflation has topped the upper limit of the inflation target. It may peak in the last quarter of this year and early 2022, before embarking on a declining trajectory from 2Q22 onwards, aided by the base effect. Yet, because we expect it to remain elevated in several large CEE economies in early 2022, average inflation rate in CEE8 may rise by 0.7pp from 4.4% this year to 5.1% in 2022 (projected above the target for the entire year in many countries) before easing more visibly in 2023.

One way to look at what this year’s development of inflation may imply for monetary policy is via the Taylor Rule. Although it does not account for all possible factors that may be relevant in terms of monetary policy setting, it is a useful fixed rule policy aid. We augment the original Taylor Rule to look at the deviation of unemployment rates from non-accelerating wage rates of unemployment (so called NAWRUs) estimated by the European Commission. We relate it closer to the real economy slack via Okun’s factor and also use our estimated regional natural real interest rates in the Taylor equation.

The results from our adjusted Taylor Rule point convincingly to the need for tighter monetary policy across the region. Based on the last completed quarter (3Q21) and using headline CPI inflation as the key input for consumer price increases, nominal interest rates should have been close to 2.75-3.2% in Czechia, Slovenia and Poland, and 1.9-2.3% in Hungary, Croatia and Slovakia. Due to the high inflation, Romanian Taylor-Rule-implied rate would shoot up to 5.2%.

However, the picture changes when we consider core inflation as the key inflation input. Overall, the suggested nominal rates are much lower – ranging from 0.06% in Croatia to around 1.5% in Czechia and Slovakia. This seems to underline the lower intensity of domestic inflationary factors compared to the headline figures which are affected by external factors, too. Nonetheless, tightening would seem appropriate in some CEE economies even when taking into account core inflation as key for the Taylor Rule.
Many CEE countries have already embarked on a monetary tightening path – this was most prominently seen in Czechia, Hungary, Poland and Romania. In fact, all regional central banks except for the Croatian and Serbian ones began to tighten monetary policy amid surging inflation and worries about second-round effects. Whereas the key ECB rate is at zero, the current inflationary development in Slovakia and Slovenia would call for rate hikes if possible.

PDF Download Stáhnout PDF (310kB)

Základní informace

AutorErste Group Research
Datum06.12.2021
Jazyken
Název produktuCEE Economies Special Report
Hlavní témaMakro/Úrokové sazby
Zaostřeno na ekonomikuCEE
Zaměřeno na měnu-
Zaměřeno na sektor-
Stáhnout

Zaregistrujte se...

a objednejte si zdarma aktuální analýzy a prognózy!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.