Zajímá mne:

Produkty

Detail analýzy

26.02.2024 / Ceska Sporitelna Research

Koruna výrazně oslabila

Až na výjimky překvapují americká data směrem nahoru, data z eurozóny zůstávají naopak spíše nepříznivá. Ačkoliv se pro USA čeká letos zpomalení růstu a rizika jsou stále vychýlená významně směrem dolů, americká ekonomika i nadále prokazuje vysokou odolnost vůči zhoršenému vývoji globální poptávky a vysokým sazbám FEDu. V případě Evropy došlo k ochlazení poptávky již ve druhé polovině loňského roku, což se od té doby příliš nezměnilo. Významný vliv v tomto ohledu hraje i zhoršený makro vývoj v Číně, který nepříznivě dopadá na německé exportéry. V letošním roce by v eurozóně mohlo dojít ke zlepšení, které bude ale pravděpodobně jen velmi pozvolné.

Ekonomický vývoj ČR zůstává utlumený. Ačkoliv by v letošním roce mělo dojít k oživení, to bude pravděpodobně jen pozvolné a vzhledem k aktuálně slabému výkonu německé ekonomiky k němu nedojde v blízké době. K postupnému zesílení růstu by tak mohlo dojít spíše až ve druhém čtvrtletí, a především pak ve druhé polovině roku. Inflace v lednu poklesla nečekaně výrazně a v letošním roce by se měla pohybovat blízko inflačního cíle, což podpoří spotřebu domácností.

Na březnovém zasedání se může ČNB rozhodovat mezi snížením sazeb o 50 nebo o 75 bazických bodů, nicméně překvapení se znovu nedá vyloučit. My se kloníme o něco více k poklesu sazeb o 50 bazických bodů, a to především z důvodu slabé koruny a riziku možného opětovného zesílení inflačních tlaků spolu s ekonomickým oživením. U FEDu i ECB došlo nedávno k posunu očekávání prvního snížení sazeb o jedno zasedání dál (u FEDU z května na červen, u ECB z dubna na červen).

Kurz koruny k euru v posledních týdnech výrazně oslabil, když k tomuto vývoji přispívají především tržní očekávání rychlého poklesu úrokových sazeb ČNB v letošním roce. Koruna tak oslabila až zhruba na hladinu EUR/CZK 25,50, což ale vnímáme jako až příliš slabou hodnotu. Slabá koruna se totiž může stát významným proinflačním faktorem, a v tomto ohledu tak čekáme, že ČNB jí podpoří (například menším snížením sazeb či slovně). To by mělo korunu korigovat. Ačkoliv oproti minulé prognóze posouváme prognózu pro korunu na mírně slabší hladiny, i nadále čekáme, že by koruna měla spolu s ekonomickým oživením a mírnější rychlostí poklesu sazeb (oproti tržním očekáváním) během letošního roku posílit.
Optimistická očekávání trhu ohledně budoucí měnové politiky ČNB se promítla i do vývoje výnosů. Podobně jako u kurzu koruny také u výnosové křivky vnímáme její současnou úroveň až příliš nízkou a nevylučujeme tak mírnou korekci. Pokud ČNB bude i nadále komunikovat obezřetnost a ECB skutečně začne snižovat sazby až v červnu, výnosy by se krátkodobě mohly mírně zvýšit. Ačkoliv z krátkodobého pohledu je možný mírný pohyb výnosů směrem nahoru, ze střednědobého pohledu čekáme další postupný pokles výnosové křivky.

PDF Download Stáhnout PDF (1,1MB)

Základní informace

AutorCeska Sporitelna Research
Datum26.02.2024
Jazykcs
Název produktuMěsíční strategie - dluhopisy a měny
Hlavní témaMakro/Úrokové sazby, Směnné kurzy/FX
Zaostřeno na ekonomikuČeská republika
Zaměřeno na měnuČeská koruna
Zaměřeno na sektor-
Stáhnout

Zaregistrujte se...

a objednejte si zdarma aktuální analýzy a prognózy!
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.