ImprintČeská spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Tel: +42(0)0800 207 207

Další údaje
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Swift (BIC): GIBACZPX
Reuters: SPOPsp.PR
Kód banky pro účely platebního styku: 0800
ID Datové schránky České spořitelny: wx6dkif

Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
e-mail: ombudsman@csas.cz (pro operativní řešení Vašeho podání uveďte, prosím, Vaše telefonní spojení, celé jméno a datum narození)
telefon Po - Pá 8:30 - 17h
+420 956717718
+420956717718 (ze zahraničí za standardní telekomunikační poplatky)
fax: 224640663
písemně:
Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
osobně: po předchozí telefonické nebo písemné domluvě

Představenstvo
Pavel Kysilka
Karel Mourek
Daniel Heler
Wolfgang Schopf
Jiří Škorvaga

Dozorčí rada
John James Stack - předseda dozorčí rady
Andreas Treichl - místopředseda dozorčí rady
Eliška Bramborová - členka dozorčí rady
Petr Bosek - člen dozorčí rady
Maximilian Hardegg - člen dozorčí rady
Stefan Doerfler - člen dozorčí rady
Zdeněk Jirásek - člen dozorčí rady
Herbert Juranek - člen dozorčí rady
Aleš Veverka - člen dozorčí rady

Základní obsah
Prezentace produktů a služeb České spořitelny, člena finanční skupiny Erste Bank

Vyloučení odpovědnosti - důležité upozornění
Česká spořitelna se snaží provádět všechna přiměřená opatření, aby veškeré uvedené informace na této webové stránce byly v době jejich vystavení úplné a správné. Přesto se může stát, že dojde k neúmyslným a náhodným chybám, za což se omlouváme.

Změny informací
Česká spořitelna si vyhrazuje právo měnit a doplňovat uváděné informace bez předchozího upozornění.

Odkazy
Česká spořitelna neověřuje obsah ani zákonnost jiných webových stránek, na které odkazuje. Česká spořitelna nemá žádný vliv na podobu těchto webových stránek a výslovně se distancuje od obsahu, který je na nich uveden a který případně může být i nezákonný. Česká spořitelna také za takový obsah nepřejímá žádnou odpovědnost a neručí za něj.

E-maily
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k zákonu o elektronickém obchodování jsou emaily, které jsou nám doručeny, vyřizovány v běžné otevírací době banky.

Jazyky
Pro komunikaci mohou být použity následující jazyky: čeština a angličtina

Ochrana dat
Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Správce stránek
Kamila Rakovská