Look for:

Our offer for

Research Detail

2023/05/24 / Ceska Sporitelna Research

CZ Ranní restart

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub na klientské akci uvedl, že podle jeho názoru se v české ekonomice částečně naplňuje riziko mzdově-inflační spirály coby jedno z rizik posledních několika prognóz jeho instituce. Detaily neuvedl, nicméně nejspíš narážel mj. na měsíční statistiky o vývoji mezd (méně výběrové, a tedy spolehlivější údaje o vývoji mezd v 1q23 budeme mít až 5. června). Dále zdůraznil, že „zvýšená inflační očekávání se sice příliš neprojevila ve spotřebním chování domácností, nelze však podcenit jejich roli v jiných částech ekonomiky, zejména v oblastech cenotvorby firem a mzdového vývoje. Špatná měřitelnost očekávání by neměla vést k jejich podcenění (neplatí princip „co oči nevidí, to srdce nebolí“).“ Fiskální konsolidace je protiinflačním rizikem prognózy (zde tak Tomáš nepřímo potvrdil, že základní scénář prognózy tuto konsolidaci neobsahoval), ale „pouze tehdy, neproběhne-li velká část konsolidace skrze zvýšení nepřímých daní (standardně mají malé sekundární cenové dopady, v období dvouciferné inflace je však riziko významné).“ Tomáš se tak přiklání k pohledu, který zdůrazňuje okamžitý dopad zvýšení nepřímých daní (DPH, spotřební daně) ve směru zvýšení cenové hladiny, a upozaďuje následný dopad ve směru snížení cenové hladiny v důsledku toho, že zvýšení nepřímých daní sníží reálnou hodnotu příjmů a úspor domácností.

Když už jsme u ČNB: tato slovutná instituce včera vydala letošní verzi Zprávy o dohledu nad finančním trhem. Kromě spousty standardních údajů a informací je tam ad hoc box věnovaný v současnosti velmi populárnímu tématu snahy českých firem uniknout před vysokými úrokovými sazbami u korunových úvěrů tím, že čerpají víc než dřív úvěry v jiných měnách (především v eurech). Box prezentuje čísla: podíl CM úvěrů u nefinančních podniků vychází na rovných 50 % (což je víc, než se obvykle uvádí – rozdíl je dán nejspíš tím, že čísla v boxu pokrývají i nerezidentské klienty). A k tomu dodává popis přístupu, který ČNB zvolila: „V květnu 2022 byly dohlížené úvěrové instituce podrobně informovány o očekáváních ČNB týkajících se kvality systému řízení rizik a kapitálu v případě, že úvěrová instituce poskytuje či se rozhodne poskytovat úvěry v cizích měnách. V návaznosti na tuto výzvu a obdržené informace zahájila ČNB v říjnu plošné dohledové šetření, jež zahrnovalo všechny úvěrové instituce, nad nimiž vykonává obezřetnostní dohled a které poskytují cizoměnové úvěry. (…) Pozornost se zaměřila na nastavené postupy vyhodnocování úvěruschopnosti klientů, kteří žádali o úvěr v cizí měně, včetně dostatečnosti přirozeného či smluvního měnového zajištění a vyhodnocování rizika změny měnového kurzu na schopnost klienta splácet úvěr. (…) Po vyhodnocení obdržených informací a identifikaci případných nedostatků v postupech úvěrových institucí v oblasti poskytování cizoměnových úvěrů ČNB následně poskytuje zpětnou vazbu institucím a vyhodnotí potřebu dalších dohledových kroků.“ O tom, co by nás všechny zajímalo asi nejvíc, tedy o konkrétních zjištěních (do jaké míry některé české banky rizika spojená s poskytováním CM úvěrů podceňují), box bohužel cudně mlčí.


PDF Download Download PDF (348kB)

General information

AuthorCeska Sporitelna Research
Date2023/05/24
Languagecs
Product nameRanní Restart
Topic in focusFX, Macro/ Fixed income
Economy in focusCzech Republic
Currency in focusCzech Koruna
Sector in focus-
DownloadDecline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer