Look for:

Our offer for

Research Detail

2023/03/15 / Ceska Sporitelna Research

Ranní restart: historie vs. budoucnost, recese vs. AI


Dnes dvě témata. 1) vyhneme se při procesu snížení inflace recesi? 2) Jak změní ChatGPT naši práci?

Vyhneme se recesi? Historie má jasnou odpověď: ne a ani to nechcete Jak se v minulosti dařilo snižovat inflaci? A jakými náklady? Historická analýza (16 desinflací, 4 vyspělé ekonomiky, od roku 1950) nám dává několik důležitých lekcí ohledně procesu desinflace. 1) Všechny velké desinflace byly spojeny s recesí. Pokud by se současná desinflace obešla bez recese, tak by to bylo bezprecedentní. Na finančních trzích se tvrdí, že "tentokrát je to jinak" jsou 4 nejvíce nebezpečná slova v investování. Proto centrální banky (Fed a ECB), když viděly, jak odolné jsou ekonomiky, a že v letošním roce by se mohly vyhnout recesi, tak daly jasně najevo, že vrchol sazeb bude výš. 2) Čím nižší počáteční úroveň inflace, tím vyšší náklady na snížení inflace o jeden procentní bod. 3) Rychlejší desinflace s sebou nese menší náklady. To je důležitá lekce. Prodlužování horizontu měnové politiky (ČNB), vymlouvání se na dočasnost apod. nebo nedávné doporučení Haldane jde proti této lekci. 4) Příliš brzké nebo příliš velké uvolnění politiky před dokončením desinflace zvyšuje kumulativní náklady desinflace. Tohle naopak mluví proti naší prognóze, že ČNB bude snižovat sazby, už když se inflace dostane pod deset procent, tedy ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Respektive, ČNB to udělat může, ale historie říká, že by měla se snížením sazeb počkat, až bude inflace skutečně zkrocená. 5) Odhady využívající data od 60. let 20. století vykazují větší perzistenci inflačních šoků než modely, které berou v potaz jen období nízké inflace (1985-2019). A modely s daty od 60. let lépe vysvětlují růst inflace v posledních letech. Jinými slovy, naše modely si nepamatují období s vyšší inflací, proto nám říkají, že inflace nemůže zůstat vysoká delší dobu. Říkají nám naopak, že inflace bude rychle vyklesávat a s ní budou rychle klesat i úrokové sazby. Klíčovou otázkou tedy je, zda se změnily parametry v ekonomice (chování lidí a firem) nebo ne. Například, zda ČNB dělá dobře, když předpokládá ve svém základním scénáři prognózy, že inflační očekávání jsou ukotvená. 6) Proces inflačních očekávání před rokem 1985 má mnohem větší zpětně orientovanou složku, což odpovídá nedostatečné důvěryhodnosti měnové politiky. Pošramocená kredibilita (co mi to jen...) náklady na desinflaci zvýší.

Jaké jsou implikace pro současnou měnovou politiku? 1) Autoři ukazují, že k tomu, aby Fed dosáhl svého 2% inflačního cíle do roku 2025, bude zapotřebí dalšího zpřísnění měnové politiky. A většího nárůstu nezaměstnanosti. A recesi. 2) Měnová politika by měla být preemptivní a méně gradualistická, aby došlo ke snížení nákladů desinflace = zvýšit sazby, a to tak, že rychle a raději víc. Vyplatí se to. Takže klobouk dolů před minulou bankovní radou, která se odhodlala úrokové sazby razantně zvýšit. 3) Desinflace si bohužel vyžádá oběti = recesi, vyšší nezaměstnanost. Tyto náklady jsou ale nižší než náklady spojené s inflací, pomalejší desinflací. 4) Nestahovat kalhoty, když brod je ještě daleko = nesnižovat sazby příliš brzo, ještě před ukončením procesu desinflace.

Jak ChatGPT ovlivní způsob, jak pracujeme, na produktivitu? Na MIT vzali 444 vysokoškolsky vzdělaných profesionálů z různých oborů (HR, konzultant, datový analytik, specialista na granty/dotace, manažer, marketér) a zadali jim úkoly specifické pro danou profesi. A polovině (náhodně) nabídli ChatGPT. Výsledky ukazují, že 1) ChatGPT zvyšuje průměrnou produktivitu: byly rychlejší (o 0,8 SD) a výstup byl kvalitnější (0,4 SD). 2) nerovnost mezi pracovníky se snižuje, protože ChatGPT stlačuje rozdělení produktivity tím, že z něj více těží pracovníci s nízkou kvalifikací. 3) ChatGPT spíše nahrazuje úsilí pracovníků, než aby doplňovala jejich dovednosti, a restrukturalizuje úkoly směrem k vytváření nápadů a úpravám a odvádí je od hrubé přípravy. 4) Spolupráce s ChatGPT zvyšuje spokojenost s prací a vlastní efektivitu. Ale taky zvyšuje obavy, ale i nadšení z AI technologií.

Takže ten strach je normální. Přesto AI používejte, budete produktivnější, rychlejší a spokojenější. Zvlášť pokud jste podprůměrní. Pokrok ale nezastavíš. Navíc… Včera OpenAI uvedlo, že mají vytrénovanou verzi 4.0, o které autoři říkají, že je spolehlivější, kreativnější a postihne výrazně více nuancí. Vstupem už může být i obrázek, nejen text. Výstupem je ještě jen text. Byl trénován na datech do cca září 2021. Ano, i tato verze AI je v mnoha scénářích méně schopná než člověk a bude halucinovat. Ale v různých akademických srovnávacích testech je na úrovni člověka. V některých doménách je zlepšení ohromující (včetně makroekonomie, uf). Autoři uvádějí, že ačkoliv i GPT-4 stále halucinuje ("halucinuje" fakta a dělá chyby v uvažování), tak nová verze ale byla schopna spolehlivost (fakticitu) zvýšit o 40%. Velký skok je vidět v mnoha oblastech, za

PDF Download Download PDF (589kB)

General information

AuthorCeska Sporitelna Research
Date2023/03/15
Languagecs
Product nameRanní Restart
Topic in focusFX, Macro/ Fixed income
Economy in focusCzech Republic
Currency in focusCzech Koruna
Sector in focus-
DownloadDecline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer