Erste Group Bonus certifikát KOMERCNI BANKA 07.09.2023

ISIN: AT0000A2ZXT5 WKN: EB0823

 
22.03.2023 11:19:43
Nákup Prodej
1.101,72 1.111,72
Uzamčený výnos -
Změna 0,04%(0,44)
Základní údaje
EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuBonus certifikáty
MěnaCZK
Název podkladového aktivaKOMERCNI BANKA
Cena podkladového aktiva714,00 CZK
Datum22.03.2023 10:02:29
Poměr1,8880
Splatnost07.09.2023
Max. částka1.140,00 CZK
Úroveň bonusu603,83 CZK
Úroveň bonusu v %-
Bonusový výnos v %2,54%
Bonusový výnos v % p.a.5,49%
Bariéra370,772 CZK
Bariéra v %-
Vzdálenost bariéry343,23 CZK
Vzdálenost bariéry v %48,07%
Bariéra dosaženane
Cap (maximální vyplacená cena)603,83 CZK
Daň z výnosu na kapitálových trzíchano
EU Srážková daňne
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
 
Výhody Měli byste vědět
  • Na konci doby splatnosti vám bude vyplacen atraktivní bonus i v případě stabilních nebo klesajících cen, pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry.
  • Bariéra poskytuje klesajícím cenám částečnou ochranu.
 
Upozorňujeme Vás, že dále uvádíme cílový trh tohoto investičního nástroje. Nesplňujete-li některý z uvedených parametrů, můžete se nacházet mimo stanovený cílový trh!
 
Cílový trh vymezuje množinu investorů (neprofesionálních zákazníků), pro které je investiční nástroj určen.
 
Tento investiční nástroj je určen pro investory, kteří:
* Mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti týkající se strukturovaných investičních nástrojů a akcií.
* Usilují o zhodnocení investovaných prostředků.
* Jsou schopni akceptovat míru rizika, která je v souladu s rizikovou váhou (rizikovostí) produktu uvedenou v Základních údajích k produktu.
* V případě nepříznivého vývoje investice jsou schopni snést ztrátu investovaných prostředků až do výše odpovídající rizikovosti produktu uvedené v Základních údajích k produktu.
* Mají zájem držet produkt po celou dobu jeho trvání, tj. do splatnosti uvedené v Základních údajích k produktu.
------------------------------------------

Při dosažení bariéry zaniká nárok na bonusový výnos (viz. bariéra dosažena ANO/NE ve sloupci Základní údaje)
  • Výnos může být omezen hodnotou CAP (maximální hodnota výplaty).
  • Pokud cena podkladového aktiva klesne alespoň jednou během životnosti certifikátu na, nebo pod hodnotu bariéry, existuje možnost ztráty.
  • Mezi datem emise a splatnosti může docházet k cenovým výkyvům, což znamená, že prodej bonusových certifikátů před splatností může mít za následek ztrátu
  • V případě, že nejde o quanto certifikát neboli certifikát není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost certifikátu pozitivně, nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.
  • V případě, že jde o quanto certifikát, tak je certifikát zajištěn vůči měnovému riziku. Výkonnost certifikátu není ovlivněna vývojem směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum.
Podmínky nákupu/prodeje
V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během obchodních hodin.
 
Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.
 
 
Upozornění
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se investování do certifikátů Vám rádi poskytnou odborní poradci v pobočkách České spořitelny. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.