Erste Group Bonus certifikát Euro Stoxx 50 23.02.2023

ISIN: AT0000A2NVZ2 WKN: EB034D

 
30.07.2021 17:00:00
Nákup Prodej
1.044,69 1.054,70
Uzamčený výnos -
Změna -0,27%(-2,84)
Základní údaje
EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuBonus certifikáty
MěnaCZK
Název podkladového aktivaEuro Stoxx 50
Cena podkladového aktiva4.089,30 EUR
Datum30.07.2021 15:50:00
Poměr0,0104
Splatnost23.02.2023
Max. částka42,26 CZK
Úroveň bonusu4.058,81 EUR
Úroveň bonusu v %-
Bonusový výnos v %2,18%
Bonusový výnos v % p.a.1,39%
Bariéra2.413,749 EUR
Bariéra v %-
Vzdálenost bariéry1.675,55 EUR
Vzdálenost bariéry v %40,97%
Bariéra dosaženane
Cap (maximální vyplacená cena)4.058,81 EUR
Daň z výnosu na kapitálových trzíchano
EU Srážková daňne
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
 
Výhody Měli byste vědět
  • Na konci doby splatnosti vám bude vyplacen atraktivní bonus i v případě stabilních nebo klesajících cen, pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry.
  • Bariéra poskytuje klesajícím cenám částečnou ochranu.

Při dosažení bariéry zaniká nárok na bonusový výnos. (viz. bariéra dosažena ANO/NE ve sloupci Základní údaje)

  • Výnos může být omezen hodnotou CAP (maximální hodnota výplaty).
  • Pokud cena podkladového aktiva klesne alespoň jednou během životnosti certifikátu na, nebo pod hodnotu bariéry, existuje možnost ztráty.
  • Mezi datem emise a splatnosti může docházet k cenovým výkyvům, což znamená, že prodej bonusových certifikátů před splatností může mít za následek ztrátu
  • V případě, že nejde o quanto certifikát neboli certifikát není zajištěn vůči měnovému riziku, ovlivňuje výkonnost certifikátu pozitivně, nebo negativně vývoj směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum. Pokud CZK posiluje, klesá cena certifikátu, pokud CZK oslabuje, roste cena certifikátu.
  • V případě, že jde o quanto certifikát, tak je certifikát zajištěn vůči měnovému riziku. Výkonnost certifikátu není ovlivněna vývojem směnného kurzu mezi měnou certifikátu (CZK) a měnou, ve které se obchoduje podkladové aktivum.
Podmínky nákupu/prodeje

V průběhu životnosti je možné produkt nakoupit nebo prodat na burze během obchodních hodin.


Vypořádání při splatnosti certifikátu proběhne nejpozději do 7 pracovních dnů.

 
Upozornění
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se investování do certifikátů Vám rádi poskytnou odborní poradci v pobočkách České spořitelny. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.