Erste Group Bonus certifikát KOMERCNI BANKA 17.06.2022

ISIN: AT0000A2GLX2 WKN: EB0042

 
01.10.2020 15:05:53
Nákup Prodej
945,70 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,05%(-0,50)
Základní údaje
EmitentErste Group Bank AG
Typ produktuBonus certifikáty
Burza cenných papírůPRS
Název podkladového aktivaKOMERCNI BANKA
ISIN podkladového aktivaCZ0008019106
Cena podkladového aktiva487,00 CZK
Datum01.10.2020 12:47:53
Poměr1,7094
Datum emise19.06.2020
Emisní cena1.000,00
Splatnost17.06.2022
Max. částka1.168,00 CZK
Úroveň bonusu683,28 CZK
Úroveň bonusu v %-
Bonusový výnos v %22,21%
Bonusový výnos v % p.a.12,45%
Bariéra321,750 CZK
Bariéra v %-
Vzdálenost bariéry165,25 CZK
Vzdálenost bariéry v %33,93%
Bariéra dosaženane
Bonus certifikáty | Popis
Úroveň bonusu, která určuje jeho výplatu, je nastavena nad aktuální cenu podkladového nástroje při vydání certifikátu. Ochranná bariéra je nastavena pod počáteční hodnotu. Pokud má konkrétní certifikát také cap (maximální výplatu), je tento cap nastaven na úroveň bonusu nebo nad něj. Aktuální cena certifikátu se bude vyvíjet v závislosti na skutečné ceně podkladového aktiva a v případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) také na aktuálním směnném kurzu koruny vůči měně podkladového aktiva (pokud je podkladové aktivum v jiné měně, než CZK). Cena pokladového aktiva bude sledována průběžně až do data splatnosti.

Mohou nastat následující dva případy:

Pokud ani jednou během životnosti certifikátu cena podkladového aktiva neklesne na nebo pod hodnotu bariéry, bude pro výplatu použita Hodnota bonusu. Klient tedy obdrží Maximální částku, která se vypočte vynásobením Hodnoty bonusu Poměrem. To platí pro měnově zajištěný certifikát (quanto certifikát). V případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) je Maximální částka uváděna v měně podkladového aktiva a v den splatnosti se přepočte aktuálním kurzem z měny podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové aktivum v jiné měně než CZK). Pokud je k datu splatnosti cena podkladového aktiva vyšší než Hodnota bonusu, tak bude pro výplatu použita tato cena, ale pouze do výše hodnoty CAP. Hodnota CAP stanovuje maximální hodnotu použitou pro výplatu. Pokud se tedy hodnota CAP = Hodnotě bonusu, tak i v tomto případě je pro výplatu použita Hodnota bonusu a ne cena podkladového aktiva.

Klesne-li v průběhu trvání certifikátu cena podkladového aktiva na úroveň bariéry nebo pod ní, nebude vyplacen bonus. Pro výplatu bude použita aktuální hodnota podkladového aktiva. Klient tedy obdrží částku, která se vypočte vynásobením aktuální hodnoty podkladového aktiva Poměrem. To platí pro měnově zajištěný certifikát (quanto certifikát). V případě měnově nezajištěného certifikátu (non-quanto certifikát) se tato částka v den splatnosti přepočte aktuálním kurzem z měny podkladového aktiva do CZK (pokud je podkladové aktivum v jiné měně než CZK).
Informace o ceně
Dnešní otevírací cena951,20
Dnešní max952,61
Dnešní min950,06
Závěrečná cena (předchozí den)951,20
Spread v %1,05%
Spread absolutní10,01
Max cena (52týdenní)1.036,94
Min cena (52týdenní)947,91
Výkonnost
Výkonnost YTD v %-
Výkonnost 1M v %-4,60%
Výkonnost 6M v %-
Výkonnost 1 rok v %-
Výkonnost 3 roky v %-
Výkonnost 5 let v %-
Výkonnost od založení v %-4,93%
 
Základní údaje
Cap (maximální vyplacená cena)683,28
Max. zisk212,29
Max. zisk v %22,21%
Max. zisk v % p.a.12,45%
V prodeji od19.06.2020
Poslední obchodní den15.06.2022
Quanto (měnové zajištění)ne
MěnaCZK
Daň z výnosu na kapitálových trzíchano
EU Srážková daňne
 
Upozornění
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se investování do certifikátů Vám rádi poskytnou odborní poradci v pobočkách České spořitelny. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.