REICO ČS LONG LEASE

Investice do nemovitostí s dlouhodobými pronájmy

 
17.08.2022
Hodnota podílového listu Emisní cena
1,0285 -
Změna 0,00% (0,00)
Základní údaje
Typ fonduNemovitostní fondy
Investiční společnostREICO Investiční společnost České spořitelny, a.s.
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu19.01.2021
Fond povolen vCZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu1.532.900.000,00
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,75%
Celková nákladovost fondu2,00%
Minimální investice300
Číslo účtu fondu9054582/0800
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
od založení


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu dané jmenovité hodnoty vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Možnost nadprůměrného výnosu z dlouhodobě pronajatých komerčních nemovitostí s relativně nízkým rizikem.• Stabilní příjem z pronájmu je smluvně zajištěn velkými a dlouhodobě ziskovými společnostmi.• Ochrana proti inflaci - hlavní zdroj výnosu fondu, příjmy z pronájmu, jsou zajištěny proti inflačnímu růstu tzv. inflační doložkou zahrnutou v nájemních smlouvách.• Nízká závislost výnosu fondu na vývoji akciových a dluhopisových trhů.• Nízká vstupní investice – investovat je možné již od 300 Kč jednorázově i pravidelně.• Unikátní investiční strategie - diverzifikaci rizik v rámci sektorů, zemí i doby expirace jednotlivých nájemních smluv.• Aktivní a profesionální správa fondu. • Odkupy podílových listů nejsou z důvodu ochrany podílníků první 3 roky existence fondu povoleny.• Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.• Fond nese riziko nemovitostních trhů, které je aktivně řízeno.• Likvidní a měnové riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.• Kreditní riziko spojené s klíčovými nájemci je řízeno zajištěním příjmu a diverzifikací fondu.• Fond nevyplácí dividendy. Výnosy z hospodaření fondu jsou znovu reinvestovány.• Investice je vhodná pro investory, jejichž referenční měnou je česká koruna.
Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.

 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.