ESG MIX 50

Odpovědné investování - jednoduché řešení: jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio

 
19.10.2021
Hodnota podílového listu Emisní cena
1,1530 -
Změna 0,13% (0,00)
Základní údaje
Typ fonduSmíšené fondy flexibilní
Investiční společnostErste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
MěnaCZK
Typ-
Začátek upisovacího období-
Založení fondu02.06.2014
Fond povolen vCZ
Doba trváníOtevřený fond
Distribuce-
Majetek fondu129.199.850,00
Účetní rok fondu01.01. - 31.12.
Vstupní poplatek1,50%
Správcovský poplatek1,40%
Celková nákladovost fondu2,04%
Minimální investice300 Kč
Číslo účtu fondu-
Doporučený investiční horizont5 let a déle
Zkušenost investora-
Rizikovost produktu4 (stupnice 1-7)
od založení


Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu dané jmenovité hodnoty vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět
• Fond investuje (přímo nebo nepřímo) do aktiv společností, které aktivně usilují o pozitivní dopad na společnost, životní prostředí a svět, ve kterém žijeme. • Možnost se podílet na celosvětově atraktivním investičním přístupu dnešní doby a budoucnosti. • Profesionální aktivní správa fondu – zkušený tým portfolio manažerů, který vyhledává na trhu ty nejlepší investiční příležitosti a řešení, se zázemím analytiků silné finanční skupiny Erste Asset Management. • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů. • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle již do týdne). • Klasifikace fondu dle SFDR – článek 8 – viz materiál „ESG Informace“ (v sekci PDF ke stažení). • Prostřednictvím své atraktivní investiční strategie kombinující více druhů aktiv se snaží dlouhodobě překonávat výnosy českých státních dluhopisů. • Fond je optimální pro dlouhodobý investiční horizont 5 let a déle. • Výnosy z hospodaření s majetkem podílového fondu fond znovu reinvestuje. • Měnové riziko fondu vyplývající z investic do lokálních měn je v případě akciové složky aktivně zajišťováno pomocí dostupných instrumentů. • Hodnota podílového listu může během trvání investice kolísat, a není tedy zaručena návratnost původně investované částky.
Podmínky nákupu/prodeje

Nákup podílových listů
Pro investování do otevřených podílových fondů je třeba mít uzavřenou Smlouvu o investičních službách. Následně stačí investovanou částku poukázat na číslo sběrného účtu vybraného fondu a jako variabilní symbol uvést číslo majetkového účtu (ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelnou investici je výhodnější použít pokyn k pravidelné investici (např. přes internetové bankovnictví), protože tak lze dosáhnout slevy za pravidelné investování (podmínky jsou uvedeny v ceníku). Internetové bankovnictví umožňuje průběžné sledování vývoje investic.

Odkoupení/prodej podílových listů
Pro odkoupení podílových listů  navštivte kteroukoliv pobočku České spořitelny, nebo využijte služby internetového bankovnictví.

Pro nové klienty:
Pokud jste dosud s Českou spořitelnou neinvestovali, kontaktujte svého osobního poradce, nebo přijďte na kteroukoliv pobočku České spořitelny, či využijte bezplatnou telefonní linku 800 468 378,  kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího investičního řešení.

 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.