ČS nemovitostní fond

Portfolio komerčních nemovitostí v ČR a dalších zemích střední Evropy

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím investic do široce diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí: administrativních budov, logistických parků, obchodních center, hotelových komplexů a rezidenčních projektů. Hlavní část výnosu fondu je tvořena příjmem z pronájmu vlastněných nemovitostí. Tento příjem může v kombinaci s aktivní správou nemovitostí a růstem tržní ceny nemovitostí generovat velmi zajímavé výnosy. Fond investuje až 80 % svých prostředku do hmatatelných, viditelných a snadno ocenitelných aktiv, tedy do konkrétních nemovitostí. Zbývajících 20 % fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků.
 
Výkonnost k datu (08.04.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,43 1,04 1,36 3,23 3,00 2,91 1,73
Roční výkonnost v % (08.04.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 2,44 2,51 3,38 4,20 2,18
Statistická data (-)
Sharpe Ratio-
Volatilita v %-
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (08.04.2021)
1 rok
5,95
-14,11
3 roky
4,27
-2,81
5 let
3,27
-0,65
10 let
3,17
1,03
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.