Stock Small Caps

Akciový fond zaměřený na firmy s nižší tržní kapitalizací, tzv. "small caps", obchodované na vyspělých akciových trzích.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Akciový fond určený především dynamickým investorům s dlouhodobým investičním horizontem. Cílem investiční strategie je poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií vydávaných společnostmi s nižší tržní kapitalizací (tzv. small caps) obchodovaných na rozvinutých akciových trzích Evropy a Severní Ameriky. Cíle je dosahováno aktivním výběrem jednotlivých akcií pro dlouhodobé zhodnocení (tzv. "stock picking"). Portfolio fondu reprezentuje zpravidla alespoň čtyřicet různých investičních nápadů s přibližně stejnou váhou. Jeden investiční nápad zpravidla znamená investici do jedné vybrané akcie, v některých případech i do více akcií. S ohledem na významné zastoupení akcií v portfoliu a vysokou koncentraci portfolia může hodnota investice vykazovat vysokou krátkodobou kolísavost. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.
 
Výkonnost k datu (16.05.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,49 14,55 12,02 1,64 7,25 - 9,34
Roční výkonnost v % (16.05.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 25,56 15,46 18,10 -19,29 16,51
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (16.05.2024)
1 rok
92,32
-30,95
3 roky
20,36
0,02
5 let
11,30
4,26
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.