OPTIMUM

Smíšený podílový fond s inteligentní investiční strategií

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Cílem smíšeného podílového fondu OPTIMUM je dlouhodobě překonávat výnosy českých střednědobých státních dluhopisů. Fond je komplexním investičním portfoliem. Prostřednictvím inteligentní investiční strategie pružně reagující na tržní vývoj umožňuje upravovat poměr konzervativní i dynamické složky portfolia. Díky tomu optimalizuje poměr mezi výnosovým potenciálem a kolísáním hodnoty fondu. Konzervativní část portfolia mu dodává stabilitu a je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Jejich podíl může v obdobích tržních výkyvů tvořit převážnou část portfolia, až 80 %. Podíl dynamické složky (realitními investicemi, akciemi a alternativními investičními nástroji ) je pak významně snížen. V období růstu dynamických aktiv inteligentní strategie fondu umožňuje podíl této složky navýšit. Podíl dynamických aktiv bude udržován v neutrální váze na úrovni 50 %.
 
Výkonnost k datu (25.05.2023)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 2,18 1,35 3,02 1,87 1,42 - 1,24
Roční výkonnost v % (25.05.2023)
Období 2018 2019 2020 2021 2022
Výkonn. -3,51 7,00 2,58 2,62 -4,07
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (25.05.2023)
1 rok
10,47
-5,55
3 roky
4,11
-1,00
5 let
2,65
0,46
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.