Dynamický Mix

Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě výrazně překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 50 % akciové složky. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Fond investuje typicky 50 % aktiv do akciových nástrojů a dále také do dluhopisových nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.
 
Výkonnost k datu (11.04.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 3,25 10,24 11,72 2,82 4,08 3,30 2,49
Roční výkonnost v % (11.04.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 13,30 3,75 7,41 -10,78 13,36
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (11.04.2024)
1 rok
45,41
-40,55
3 roky
15,34
-16,78
5 let
12,41
-8,14
10 let
7,07
-1,08
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.