Dynamický Mix FF

Smíšený fond typicky s 50 % podílem globálních akcií. Aktivně řízené měnové riziko.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a akcií. Jedná se o smíšený podílový fond se statutem fond fondů. Je určen pro zkušené dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří jsou schopni akceptovat i případné výkyvy výkonnosti během doby trvání investice. Cílem investiční politiky je poskytnout dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Pokud se akciím nedaří, portfolio manažer může částečně snížit jejich podíl, a tím omezit riziko propadu hodnoty portfolia. Neutrální váha podílu akciové složky na majetku fondu činí 50 %.
 
Výkonnost k datu (14.10.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,83 1,33 8,57 5,50 4,06 4,80 2,46
Roční výkonnost v % (14.10.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. 1,77 6,49 -7,99 13,30 3,75
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (14.10.2021)
1 rok
45,41
-40,55
3 roky
15,34
-16,78
5 let
12,41
-8,14
10 let
7,07
-1,08
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.