Vyvážený Mix

Smíšený fond typicky s 30 % podílem globálních akcií.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím kombinace investic do dluhopisů a neutrálního podílu 30 % akciové složky. Vyvážený mix je smíšený podílový fond, který je určen pro zkušenější investory se střednědobým investičním horizontem. Fond investuje především do dluhopisových nástrojů, nástrojů peněžního trhu a potenciál výnosu jí pak dodává akciová složka portfolia, jejíž neutrální váha je 30 %. Investice směřují na nejvýznamnější světové trhy. Podíl akcií v portfoliu je aktivně řízen portfolio manažerem podle aktuální a očekávané situace na trhu. Aktivně je také řízena regionální a sektorová skladba investic.
 
Výkonnost k datu (18.04.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 0,67 7,57 9,14 1,62 2,95 2,55 1,87
Roční výkonnost v % (18.04.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 9,80 3,92 3,10 -8,66 12,52
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (18.04.2024)
1 rok
30,31
-28,50
3 roky
10,87
-10,94
5 let
9,03
-4,53
10 let
5,39
-0,56
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.