Sporotrend

Portolio převážně středo a východoevropských akcií řízené metodou stockpicking
ISIN: CZ0008472289  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z regionu střední a východní Evropy. Jedná se o akciový otevřený podílový fond, který je určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Je vhodný pro ty investory, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských a kandidátských států EU ve středoevropském a východoevropském regionu. Investuje také na ruských a tureckých trzích. Investiční politika fondu pracuje s potenciálem dynamičtějšího růstu rozvíjejících se ekonomik oproti ekonomikám rozvinutým a manažer fondu se snaží nacházet investiční příležitosti napříč všemi ekonomickými sektory CEE regionu. Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný pro pravidelné investování a jako součást akciové části investičního portfolia.
 
Výkonnost k datu (02.07.2020)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -16,74 -16,74 -13,55 -3,44 -0,68 -3,36 0,22
Roční výkonnost v % (02.07.2020)
Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. -3,50 15,26 13,03 -12,69 14,09
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (02.07.2020)
1 rok
183,41
-71,34
3 roky
45,46
-30,72
5 let
32,64
-15,57
10 let
10,04
-7,70
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.