Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/eba_portal/modules/res/functions.php on line 2914

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/eba_portal/modules/res/functions.php on line 2914
ERSTE STOCK VALUE (CZK)

ERSTE STOCK VALUE (CZK)

Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
Fond ERSTE STOCK VALUE (CZK) je feeder fond master fondu ERSTE STOCK VALUE.
Podřízený (feeder) fond se odlišuje od master fondu tím, že rizika zahraniční měny master fondu jsou zajišťována proti české koruně. Master fond je aktivní akciový fond, který investuje do vybraných společností po celém světě. Investiční proces fondu je založen na kvantitativním předběžném výběru a také na analýze takto identifikovaných společností podle základních a technických hledisek. Výběr akcií je prováděn se zaměřením na hodnotu společností s malou nebo střední tržní kapitalizací. Součástí procesu tvorby portfolia je snaha o koncentrované portfolio. Jednotlivé akcie jsou dále rovnoměrně vážené nezávisle na tržní kapitalizaci příslušných společností. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory a rovněž faktory korporátního řízení.
 
Výkonnost k datu (31.01.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -1,26 - -3,52 - - - -4,60
Roční výkonnost v % (31.01.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. - - - -11,11 4,07

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/eba_portal/modules/res/functions.php on line 4905
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.01.2024)
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.