YOU INVEST balanced

Produkt pouze pro klienty ERSTE Premier a Erste Private Banking. Vstupní investice od 2 000 EUR.
ISIN: AT0000A11FC7  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
<> nabízí investorům vyvážené složení jednotlivých tříd aktiv. YOU INVEST balanced - je fond určený pro privátní klientelu se střední(mírnou) ochotou riskovat. Nabízí vyvážený poměr rizika a výnosu. Naši portfolio manažeři neustále monitorují a optimalizují portfolio fondu s ohledem na aktuální příležitosti na finančních trzích. Podíl aktiv dynamické složky (akciové nástroje, korporátní a high-yield dluhopisy) může tvořit až 60% portfolia. I když je riziko aktivně řízeno, nelze garantovat plnou návratnost z investované částky.
 
Výkonnost k datu (31.07.2020)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -0,10 - 0,86 1,09 1,18 - 2,12
Roční výkonnost v % (31.07.2020)
Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. -2,00 2,56 3,97 -6,40 9,27
Statistická data (-)
Průměrná doba do splatnosti6,64
Průměrný výnos2,45
Durace v letech4,79
Modifikovaná durace4,72
hide0
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.07.2020)
1 rok
10,40
-8,74
3 roky
3,01
-2,68
5 let
1,86
-1,96
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.