ERSTE STOCK EM GLOBAL

Akciový fond se zaměřením na rozvíjejíci se trhy

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE STOCK EM GLOBAL investuje především do společností, které sídlí nebo podnikají na globálních rozvíjejících se trzích. Investiční proces fondu je založen na fundamentální analýze. Při výběru akcií do fondu je kladen důraz na vysoce kvalitní, rychle rostoucí společnosti. Měnové riziko není zajišťováno.
 
Výkonnost k datu (30.04.2024)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 10,11 - 21,05 -4,19 1,99 3,67 4,03
Roční výkonnost v % (30.04.2024)
Období 2019 2020 2021 2022 2023
Výkonn. 23,11 11,76 6,77 -13,48 6,03
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2024)
1 rok
94,88
-61,57
3 roky
37,08
-18,74
5 let
27,82
-6,92
10 let
11,01
-0,65
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.