ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě
ISIN: AT0000639471  

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie firem z východní Evropy (včetně Ruska a Turecka). Investiční strategie je založena na fundamentální analýze společností. Výběr jednotlivých akcií se zaměřuje na vysoce kvalitní růstové společnosti, které jsou atraktivně oceněny. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajišťována.
 
Výkonnost k datu (31.08.2020)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. -25,85 - -15,20 -3,22 0,78 -1,90 1,05
Roční výkonnost v % (31.08.2020)
Období 2015 2016 2017 2018 2019
Výkonn. -8,38 26,32 -3,20 -8,68 32,50
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (31.08.2020)
1 rok
192,28
-74,79
3 roky
57,11
-32,16
5 let
41,49
-16,39
10 let
16,79
-9,07
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.