ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY

Akciový fond Evropa – realitní společnosti

 
Výkonnostní cíl a investiční strategie
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY je realitní akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie evropských realitních společností. Se strategií investic jsou spojena také měnová rizika.
 
Výkonnost k datu (30.09.2021)
Období
YTD
6m
1r
(% p a)
3r
(% p a)
5l
(% p a)
10 let
(% p a)
od zal.
(% p a)
Výkonn. 4,95 - 14,98 3,65 2,65 8,64 4,19
Roční výkonnost v % (30.09.2021)
Období 2016 2017 2018 2019 2020
Výkonn. -10,76 5,96 -8,98 28,82 -8,15
Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.09.2021)
1 rok
83,61
-59,68
3 roky
43,66
-27,77
5 let
29,61
-12,96
10 let
12,89
-1,66
 
 
Upozornění
Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.