Prémiový dluhový cenný papír INDUSTRY AUTOCALL 3

ISIN: XS2719874476  

 
2024/05/24 10:16:00
Bid Ask
96.34 -
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue NL
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2027/04/05
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2024/04/03
Maturity 2027/04/05
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nabízí
 • Možnost získat zajímavý výnos až ve výši 22,5 % za 3 roky. 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může být automaticky předčasně splacen po prvním nebo druhém roce svého trvání, pokud se všechny podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty(viz Pozn.2) podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens, pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech). 
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
* have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
* seek investment profit
* are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
* In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
* are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
 
This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
 • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
 • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
 
The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
----------------------------------------------------------
 • PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 k datu splatnosti je závislá na vývoji tržních kurzů podkladových akcií – Andritz, Daikin Industries, Siemens.
 • Držitel PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
Více informací naleznete v letáku.
Description
PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7,5 %(viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 22,5 %.

Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností z oblasti průmyslu – Andritz, Daikin Industries a Siemens. PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 navíc může být předčasně splacen při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

Průmysl je jedním z nejvýznamnějších sektorů hospodářství. Výsledné produkty průmyslové výroby využívají lidé na celém světě v zaměstnání, v domácnosti i ve volném čase. Jednotlivé oblasti průmyslu aplikují v praxi vědecké objevy a technické vynálezy, které přispívají k automatizaci procesů. Díky nejmodernějším technologiím a zařízením, která usnadňují manuální práci, dochází ke zvyšování produktivity práce i její kvality. Enormní poptávka po snížení nákladů, optimalizaci procesů a integraci inteligentních systémů do výrobních procesů může přinést zajímavé příležitosti a pozitivní vývoj pro společnosti působící právě na poli průmyslu. Ze situace by mohly profitovat také tři tituly – Andritz, Daikin Industries, Siemens, na jejichž vývoj je navázán výnos PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 

 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
 • Podkladové akcie: Andritz, Daikin Industries, Siemens
 • Upisovací období: 4. 3. 2024 (9.00) – 27. 3. 2024 (23.59) 
Payment notes

Jak PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 funguje?

 • Návratnost jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 závisí na vývoji tržního kurzu podkladových akcií společností – Andritz, Daikin Industries a Siemens.
 • V období trvání PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7,5 %(viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 a celkový výnos 22,5 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 7,5 %(viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.

Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Settlement
 • Maturity shall be 5. 4. 2027
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • Minimum purchased amount: 1 piece 
 • Price for the provision of early redemption: according to the current Price List (status as at the Premium Bond issue date: 2% of the transaction volume)
 • Price at subscription: 100%, without a fee 
 • Liquidity: daily according to current market prices, indications in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
----------------------------------------- 
 
Pozn.: PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 27. 3. 2024.
Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.
Pozn.4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP INDUSTRY AUTOCALL 3. 
 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.