Prémiový dluhový cenný papír S&P 500 AUTOCALL 2

ISIN: XS2448614821  

 
2022/09/30 00:00:00
Bid Ask
86.38 -
Minimum yield -
Difference -1.53%(-1.37)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue LU
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2027/04/12
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 2.42
Value date 2022/04/11
Maturity 2027/04/12
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 32,5 % za 5 let.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 6,5 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu S&P 500 pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 90 % (po dvou letech), 80 % (po třech letech), 70 % (po čtyřech letech).
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Index S&P 500 je široce diverzifikovaný index reprezentující nejúspěšnější americké společnosti. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.bourse.lu/programme/Programme-Citigroup/14557, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://keyinformationdocuments.citi.com/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.  
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu poklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. (S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Ručitel: Citigroup Global Markets Limited  S&P's A+ / Moody's A1 / Fitch A+)
 • Podkladový index:  S&P 500
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty podkladového indexu, data možného automatického splacení a data pozorování naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu S&P 500, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty 
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP S&P 500 AUTOCALL 2.
Description
PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 6,5 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 32,5 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje amerického akciového indexu S&P 500, který patří mezi nejdůležitější akciové indexy světa. PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání. 
Payment notes

Jak PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu S&P 500. 
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 6,5 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 32,5 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 6,5 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariérou 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP S&P 500 AUTOCALL 2 vpravvyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Příklady naleznete v letáku
Settlement
 • Maturity shall be 12.04.2027
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP S&P 500  AUTOCALL 2 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.