Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 7

ISIN: XS2396248044  

 
2022/09/26 00:00:00
Bid Ask
95.42 -
Minimum yield -
Difference -0.31%(-0.30)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue NL
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2025/08/22
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 1.27
Value date 2022/08/22
Maturity 2025/08/22
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP OIL AUTOCALL 7 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 48 % za 3 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním půlroce, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4 % (viz Pozn.) za každé čtvrtletí, které uplynulo od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty podkladového aktiva – lehké ropy WTI, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po 6 měsících), 100 % (po 9 měsících), 100 % (po roce), 95 % (po 15 měsících), 90 % (po 18 měsících), 85 % (po 21 měsících), 80 % (po 24 měsících), 75 % (po 27 měsících), 70 % (po 30 měsících) a 65 % (po 33 měsících).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/
  gm/Public/LegalDocs.aspx, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://kid.bnpparibas.com/cib/kids, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP OIL AUTOCALL 7 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP OIL AUTOCALL 7 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP OIL AUTOCALL 7 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení. 
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP OIL AUTOCALL 7 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh Investičního nástroje a Investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V. (S&P's A+)
 • Ručitel: BNP Paribas S.A. (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch AA-)
 • Podkladové aktivum: lehká ropa WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI) 
 • Upisovací období: 18. 7. 2022 (9.00) - 15. 8. 2022 (23.59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty podklad. aktiva, data možného automat. splacení  a data pozorování naleznete v letáku. 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 7.
Description
PDCP OIL AUTOCALL 7 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 16 % (viz Pozn.).
 
Tříletý PDCP OIL AUTOCALL 7 nabízí možnost získat atraktivní čtvrtletní (první po půl roce) výnos ve výši 4 % (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 48 % za trvání PDCP OIL AUTOCALL 7. Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 se odvozuje od vývoje ceny lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). PDCP OIL AUTOCALL 7 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového aktiva již po prvních 6 měsících jeho trvání a následně každé tři měsíce až do data jeho splatnosti.

Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity.
Ropa WTI (West Texas Intermediate) je známá též pod pojmem americká lehká ropa. Označení lehká získala díky relativně nízké hustotě a nižšímu obsahu síry. Lehká ropa WTI představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ceny ropy a je obchodována na komoditní burze NYMEX, New York Mercantile Exchange.
 
Payment notes
Jak PDCP OIL AUTOCALL 7 funguje?
 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 závisí na vývoji ceny podkladového aktiva – lehké ropy WTI (nejbližší futures kontrakt na ropu WTI). 
 • V období trvání PDCP OIL AUTOCALL 7 může dojít již po prvních 6 měsících, nebo při některém z následujících čtvrtletních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP OIL AUTOCALL 7 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP OIL AUTOCALL 7 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4 % (viz Pozn.) za každé tři měsíce, které uplynou od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP OIL AUTOCALL 7 a celkový výnos 48 % (ekvivalent dvanácti čtvrtletních výnosů ve výši 4 % (viz Pozn.)). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 7 snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Příklady naleznete v letáku.
 
Settlement
 • Maturity shall be 22. 8. 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP OIL AUTOCALL 7 vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn.2: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 7.

Pozn.3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.