Prémiový dluhový cenný papír CYBER SECURITY AUTOCALL

ISIN: XS2334701716  

 
2024/05/21 10:31:00
Bid Ask
117.44 -
Minimum yield -
Difference -0.03%(-0.03)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2024/08/13
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2021/08/11
Maturity 2024/08/13
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 21 % za 3 roky.
 •  PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladové aktivum nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn. 2) podkladového aktiva pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 100 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta  https://www.goldmansachs.com/, nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
 • do not have sufficient knowledge regarding structured investment instruments and shares
 • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
------------------------------------------
* PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
* Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index.
* Držitel PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

You will find more information in the leaflet.
Description

PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 7 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 21 %.

Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL se odvozuje od vývoje podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index, který zahrnuje společnosti zaměřující se na kybernetické zabezpečení. Konstrukce PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL navíc umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace podkladového aktiva. PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení, nejpozději však k datu jeho splatnosti.

 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A2 / Fitch A)
 • Podkladové aktivum: Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index (ceny dostupné  na stránkách poskytovatele)
 • Upisovací období: 14.7.2021 (9:00) – 4.8.2021 (16:00)

You will find more information in the leaflet.

Payment notes

Jak PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index.
 • V období trvání PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 7 % za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL + celkový výnos 3 × 7 % = 21 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížených o ztrátu podkladového aktiva Solactive Cyber Security Technology Decrement EUR Index, kterou zaznamenalo od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své počáteční investice a výnos nebude vyplacen.

Příklady naleznete v letáku

Settlement
 • splatnost je 13.08.2024
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 4. 8. 2021.

Pozn. 3.: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP CYBER SECURITY AUTOCALL.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.