Prémiový dluhopis EURCZK 3

ISIN: XS2107381852  

 
2020/09/23 00:00:00
Bid Ask
97.79 101.79
Minimum yield -
Difference 0.29%(0.29)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue NE
Current coupon 0.000%
Coupon style floating
Coupon payment date 2023/02/21
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2020/02/21
Maturity 2023/02/21
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest 0
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 3 koupit:

 • Cíluje dlouhodobě očekávané posilování české koruny vůči euru.
 • Nabízí tři atraktivní varianty zhodnocení 6 %, 12 % nebo 18 % absolutně.
 • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu
  min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
 • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.

--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

 • Upisovací období: 27.1.2020 (9:00)–14.2.2020 (16:00)
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 3 nese kreditní riziko emitenta.
 • Prémiový dluhopis poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze při splatnosti.
 • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
  Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého privátního bankéře, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V.
 • Ručitel: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A+)
 • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SEČ)
 • Varianty zhodnocení: 6 %, 12 % nebo 18 %
 • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 3 ke dni splatnosti
 • Zafixování počátečního kurzu: 14. 2. 2020
 • Hodnota kurzu k tomuto dni je 24.874
 • Zafixování finálního kurzu: 14. 2. 2023
 • Možnost předčasného splacení: není
 • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 3) 1,14 %, ročně
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % ze jmenovité hodnoty
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
Description

Tříletý Prémiový dluhopis EURCZK 3 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

Payment notes
 • Jak Prémiový dluhopis EURCZK 3 funguje - naleznete v letáku
 • Jaké mohou nastat situace při splatnosti - naleznete v letáku
Settlement
 • splatnost je 21.02.2023
Secondary market
 • Minimální investice: 1 ks
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.