Prémiový dluhový cenný papír NASDAQ AUTOCALL 2

ISIN: DE000VU32RP4  

 
2023/03/27 00:00:00
Bid Ask
- 100.00
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2026/04/08
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 0
Value date 2023/04/06
Maturity 2026/04/08
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 nabízí 
 
 • Možnost získat zajímavý výnos až 27 % za 3 roky.
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se podkladový index nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) pozorovaného akciového indexu – NASDAQ-100 pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech).
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 


 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU32RP4&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.

This investment product  is intended for investors who:
* have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
* seek investment profit
* are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
* In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear loss up to the amount corresponding to the product's risk indicator specified in General attributes.
* are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
----------------------------------
 
 • PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladového indexu – NASDAQ-100. 
 • Držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu NASDAQ-100 klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 Více informací naleznete v letáku.
Description
PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní roční výnos ve výši 9 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 27 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje akciového indexu NASDAQ-100. Konstrukce PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení zajímavého výnosu v případě růstu i omezeném poklesu podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
 
Emitent: Vontobel Financial Products GmbH 
Ručitel: Vontobel Holding AG  (Moody's A2)
Podkladový index: NASDAQ-100®   
Upisovací období: 9. 3. 2023 (16.00) – 30. 3. 2023 (23.59) 
Payment notes
Jak PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 funguje
 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 závisí na vývoji tržního kurzu indexu NASDAQ-100.
 • V období trvání PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu NASDAQ-100 k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového indexu k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne tato pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 a celkový výnos 3 x 9 % = 27 % (viz Pozn.).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne hodnota sledovaného indexu pod bariéru 60 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % investice a výnos nebude vyplacen.  
Příklady naleznete v letáku.
Settlement
 • Maturity shall be 8.4.2026
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 30. 3. 2023.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP NASDAQ AUTOCALL 2.

Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7, od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si PDCP NASDAQ AUTOCALL 2 ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.