Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL

ISIN: DE000VU322N1  

 
2023/03/31 11:05:00
Bid Ask
98.50 -
Minimum yield -
Difference 0.00%(0.00)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style fix
Coupon payment date 2024/03/28
Coupon payment period annually
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 6
Value date 2023/04/04
Maturity 2027/04/06
Repayment value 0
Currency EUR
Nominal value 1,000
Capital gains tax -
Accrued Interest 0
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Co Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL nabízí

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 4 roky.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. (viz Pozn.) je vyplácen ročně a nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50.
 • Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání a následně každý rok po dobu jeho trvání, pokud se index EURO STOXX 50 nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Zajímavou úroveň bariéry ve výši 65 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) akciového indexu EURO STOXX 50 pro výplatu jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení: 100 %, pozorovaná 1x ročně.
 • Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL je denominován v EUR.
 • EURO STOXX 50 je diverzifikovaný index reprezentující největší evropské společnosti.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://prospectus.vontobel.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://derinet.vontobel.ch/api/kid?isin=DE000VU322N1&language=cs, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!

The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.

This investment product  is intended for investors who:
* have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
* seek investment profit
* are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
* In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear loss up to the amount corresponding to the product's risk indicator specified in General attributes.
* are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
-------------------------------------

 • Držitel Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu EURO STOXX 50 poklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % jeho počáteční hodnoty (viz Pozn.), držiteli Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL budou ke dni splatnosti na jeho majetkový účet převedeny ETF navázané na podkladový index EURO STOXX 50, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISIN DE0005933956). Počet dodaných ETF na jeden kus cenného papíru bude určen následujícím vzorcem: (jmenovitá hodnota 1 000 EUR / počáteční hodnota podkladového indexu) × (závěrečná hodnota podkladového indexu / závěrečná cena ETF k datu finálního pozorování). Zbytek, který je menší než hodnota 1 ks ETF, bude vyplacen v penězích. Tento zbytek zohlední výkonnost podkladového indexu vynásobením zlomku ETF jeho závěrečnou cenou k datu finálního pozorování podkladového indexu. 
Více informací naleznete v letáku
Description
Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní pevný výnos ve výši 6 % (viz Pozn.) ročně. Celkový výnos za jeho čtyřleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.
 
Výplata jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího renomované evropské společnosti. Pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladového indexu. Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i stagnaci podkladového indexu již po prvním roce svého trvání.
 
Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody‘s A2)
Podkladový index: EURO STOXX 50
Upisovací období: 14. 3. 2023 (10.00)–28. 3. 2023 (23.59)
 
Payment notes
Jak funguje Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL
 
 • Návratnost jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL k datu jeho splatnosti se odvozuje od vývoje tržního kurzu akciového indexu EURO STOXX 50.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. jmenovité hodnoty dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL je vyplacen vždy, tedy nezávisle na vývoji podkladového indexu – EURO STOXX 50.
 • Počáteční hodnota (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50 se stanoví dne 28. 3. 2023.
 • Bariéra je stanovena na úrovni 65 % zafixované počáteční hodnoty (viz Pozn.2) indexu EURO STOXX 50, dotyk bariéry není považován za její prolomení.
 • V období trvání dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, dluhový cenný papír Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li dluhový cenný papír Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL automaticky předčasně splacen, investor obdrží jeho jmenovitou hodnotu + pevný výnos 6 %.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 65 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota dluhového cenného papíru Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL, přičemž pevný výnos ve výši 6 % p. a. z jeho jmenovité hodnoty je vyplácen ročně.
Příklady a více informací naleznete v letáku
Settlement
 • Maturity shall be 06.04.2027
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • Cena v úpisu: 100 % + poplatek 1,5 %
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 6 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladového aktiva.

Pozn.2: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečné ceny podkladového aktiva dne 28. 3. 2023.

Poz. 3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL.

Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si Vontobel 6% EURO STOXX 50 AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.