Prémiový dluhový cenný papír DivDAX AUTOCALL

ISIN: DE000VP7SCR2  

 
- -
Bid Ask
- -
Minimum yield -
Difference -%(-)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type corporate
Country of issue DE
Current coupon 0.000%
Coupon style variable
Coupon payment date 2025/10/14
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2020/10/14
Maturity 2025/10/14
Repayment value 0
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest -
since inception
Chart is not available
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP DivDAX AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 21,25 % za 5 let.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 4,25 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 60 % počáteční hodnoty akciového indexu DivDAX pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po dvou letech), 90 % (po třech letech), 85 % (po čtyřech letech).
 • PDCP DivDAX AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Akciový index DivDAX je kvalitně diverzifikovaný index reprezentující německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem z hlavního německého akciového indexu DAX.
 • Elektronická verze prospektu a Sdělení klíčových informací jsou zveřejněny na internetové stránce Emitenta https://prospectus.vontobel.com/nebo na  www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Držitel PDCP DivDAX AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP DivDAX AUTOCALL k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 % jeho počáteční hodnoty (Počáteční hodnota bude poskytovatelem DivDAX vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 7. 10. 2020.), nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP DivDAX AUTOCALL ztratí více než 40 % investovaných peněz.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • PDCP DivDAX AUTOCALL podléhá německému právu.
 • Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Emitent: Vontobel Financial Products GmbH
 • Ručitel: Vontobel Holding AG (Moody's A3)
 • Podkladový index: DivDAX
 • Upisovací období: 10.9.2020 (9.00) – 7.10.2020 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového indexu: 7.10.2020
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového indexu: 7.10. 2025
 • Data možného automatického předčasného splacení: 14.10.2021, 14.10.2022, 16.10.2023, 14.10.2024   
 • Data pozorování: naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 60 % zafixované počáteční hodnoty indexu DivDAX, k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP DivDAX AUTOCALL) 0,727 % ročně
Description

 

Pokud hledáte zajímavou investiční příležitost a důvěřujete síle a dlouhodobému potenciálu růstu německé ekonomiky a globálně působících německých společností a patříte mezi zkušenější investory, pak by Vás mohla zajímat investice do pětiletého Prémiového dluhového cenného papíru DivDAX AUTOCALL (PDCP DivDAX AUTOCALL).

PDCP DivDAX AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši až 4,25 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho pětileté trvání pak může dosáhnout 21,25 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP DivDAX AUTOCALL se odvozuje od vývoje akciového indexu DivDAX zahrnujícího kvalitní německé společnosti s nejvyšším dividendovým výnosem. PDCP DivDAX AUTOCALL navíc umožňuje předčasné splacení již po prvním roce svého trvání a následně každý rok až do data splatnosti.

Payment notes

Jak PDCP DivDAX AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru závisí na vývoji akciového indexu DivDAX.
 • V období trvání prémiového dluhového cenného papíru může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota indexu k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, prémiový dluhový cenný papír pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li prémiový dluhový cenný papír automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 4,25 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu neklesne jeho hodnota pod bariéru 60 % počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 21,25 % (ekvivalent pěti ročních výnosů ve výši 4,25 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty sledovaného indexu klesne jeho hodnota pod bariéru 60 %, bude ke dni splatnosti PDCP DivDAX AUTOCALL vyplaceno 100 % jmenovité hodnoty minus ztráta indexu od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 40 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.
Settlement
 • splatnost je 14.10.2025
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny
Secondary market
 • Minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Prémiový dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky
 • Cena za obstarání předčasného odkupu:  2 % z objemu obchodu
  -----------------------------------------------------

Pozn.: PDCP DivDAX AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn.2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.