EGB Zerobond / 2026

ISIN: AT0000A2XLL2  

 
2022/08/19 00:00:00
Bid Ask
81.79 -
Minimum yield -
Difference 0.01%(0.01)
General attributes
Type of bond Senior bonds
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon -
Coupon style zerobond
Coupon payment date -
Coupon payment period -
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 4.5
Value date 2022/05/04
Maturity 2026/05/04
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 koupit?

 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty* k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty. 
 • Erste Group Bank AG jako emitent a tvůrce tohoto investičního nástroje zpracoval dokument Final Terms a Shrnutí, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz 
 • Držitel diskontovaného dluhopisu EGB Zerobond / 2026 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB Zerobond / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, a dále na tom, zda si EGB Zerobond / 2026 ponecháte až do doby splatnosti. Rozhodnete-li se prodat EGB Zerobond / 2026 před jeho splatností, nelze garantovat, že obdržíte 100 % jmenovité hodnoty.   
 • Emitent: Erste Group Bank AG (S&P's A+ / Moody’s A2 / Fitch A)
 • Výnos do splatnosti k datu emise:  3,80 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Nákupní cena platná k datu emise: 86,14 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny, bez poplatku
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.)
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
Description

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.

Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 050 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partnerem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, aktivně spolupracuje s veřejným sektorem, neziskovými organizacemi a firmami poskytujícími služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny

Payment notes
Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2026 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.
Settlement
 • The maturity of the Premium bond is on 4. 5. 2026
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • Mminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise 1 % z objemu obchodu)

-----------------------

Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB / 2026 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření. 

Pozn.2: Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům. 

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.