EGB Zerobond / 2025

ISIN: AT0000A2RA69  

 
2022/05/27 00:00:00
Bid Ask
84.80 -
Minimum yield -
Difference -0.02%(-0.02)
General attributes
Type of bond Senior bonds
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon -
Coupon style zerobond
Coupon payment date -
Coupon payment period -
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 3.75
Value date 2021/05/14
Maturity 2025/05/14
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 koupit?

 • Investiční produkt emitovaný jedním z významných evropských poskytovatelů finančních služeb a jednou z největších retailových bank ve střední Evropě.
 • Předem známý pevný výnos konzervativního diskontovaného dluhopisu.
 • Výplata 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) k datu splatnosti diskontovaného dluhopisu.
 • Rychlá dostupnost prostředků. Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.
  V takovém případě se však aktuální cena může pohybovat pod cenou, za kterou klient realizoval nákup investice. Investor tak může realizovat ztrátu. Garance vyplacení 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • Dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

Erste Group Bank AG – kvalita, transparentnost a tradice renomovaného emitenta investičních produktů

 • Držitel diskontovaného dluhopisu EGB Zerobond / 2025 nese kreditní riziko emitenta a úrokové riziko.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Výnos do splatnosti v 1. den prodeje: 1,20 % p. a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Nákupní cena platná v 1. den prodeje: 95,34 % jmenovité hodnoty, následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • Hodnota při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty
 • Zahájení prodeje: 11. 5. 2021
 • Informace o výši produktových nákladů je uvedena ve Sdělení klíčových informací, přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu.
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 1 % z objemu obchodu
Description

Transparentní investiční produkt – jednoduchá cesta k zajímavému zhodnocení.

Skupina Erste Group Bank AG je silná bankovní skupina působící ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím sítě více než 2 100 poboček v sedmi zemích (Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chor- vatsko) nabízí finanční a poradenské služby jak retailovým, tak korporátním klientům. Je silným a spolehlivým partne- rem pro individuální klienty, malé a střední firmy, a také velké nadnárodní společnosti, je velmi aktivní vůči veřejnému sektoru, neziskovým organizacím a firmám poskytujícím služby se sociálním přesahem. Je lídrem v zavádění digitálních technologií jak na domácím trhu v Rakousku, tak i v dalších zemích v rámci skupiny.

Payment notes

Diskontovaný dluhopis EGB Zerobond / 2025 je dluhopis, u kterého investujete částku nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Ta je pak vyplacena k datu splatnosti dluhopisu.

Settlement
 • The maturity of the Premium bond is on 14 May 2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • Mminimální nakupované množství: 1 kus
 • Likvidita:  denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.
 • Dluhový cenný papír lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny, který naleznete zde na Investičním centru/kurzovní lístky

-----------------------

Pozn. Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k diskontovanému dluhopisu EGB Zerobond / 2025 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření.

Pozn. 2. Riziková váha je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 předsta- vuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.