Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7

ISIN: AT0000A2QM09  

 
2023/09/22 10:15:00
Bid Ask
88.95 -
Minimum yield -
Difference -0.67%(-0.61)
General attributes
Type of bond Structured bonds and notes
Bond style senior
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon -
Coupon style variable
Coupon payment date 2026/05/22
Coupon payment period at maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) 3.62
Value date 2021/04/12
Maturity 2026/05/22
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
Accrued Interest -
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7 koupit?

 • Zajímavý potenciál výnosu až 40 % za dobu jeho trvání.
 • 150 % participace na pravidelně pozorovaném vývoji široce diverzifikovaného podkladového aktiva – indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Pravidelné pozorování podkladového aktiva. Výsledný výnos je vypočten jako 150 % participace z průměru ročně zafixovaných hodnot pozorovaného podkladového aktiva.
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 7.
 • Rychlá dostupnost prostředků. PD RESPONSIBLE 7 můžete za předpokladu standardních podmínek na trhu prodat prostřednictvím České spořitelny kdykoli před splatností, a to za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny. V takovém případě se však cena může pohybovat i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty. Garance vyplacení min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.) se vztahuje pouze k datu splatnosti.
 • PD RESPONSIBLE 7 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Sdělení klíčových informací lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
------------------------------------------
* Držitel PD RESPONSIBLE 7 nese kreditní riziko emitenta. Výplata 100 % jeho jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 7 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 7 před jeho splatností. Může se stát, že ztratíte celou investovanou částku.
* Vzorec pro výpočet hodnoty při splatnosti: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 7 + participace 150 % × (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1), minimálně 100 %, maximálně 140 %.


For more information see the leaflet.
Description

Interesting yield potential of up to 40% in five years with a minimum return of 100% of the nominal value (see Note) of PD RESPONSIBLE 7 at the date of its maturity.

ESG is the key “investment theme” for Prémiový dluhopis RESPONSIBLE 7. Its yield depends on the trend of the Solactive ERSTE Green Invest Index VC global index, which is diversified into six underlying assets – ESG stock (USA, Europe, Japan, Emerging Markets) with a 60% weight of the portfolio and ESG bonds (corporate and corporate high yield bonds) accounting for 40% of the portfolio. The individual assets in the index portfolio are represented by the ETF (exchange traded funds) iShares from the reputable company BlackRock. The portfolio is so robustly diversified from thousands of the company’s shares and bonds which meet the strict ESG criteria of the MSCI SRI indexes (Socially Responsible Investment). The control of the portfolio’s volatility stabilises the yield and limits the losses during slumps on markets when the set algorithm targets 7% volatility and compares it with the historical volatility of the monitored portfolio. At high volatility this mechanism reduces exposure to dynamic assets and transfers funds to the money market.

 • Issuer: Erste Group Bank AG (S&P's A / Moody's A2 / Fitch A)
 • Underlying: Solactive ERSTE Green Invest Index VC

For more information see the leaflet.

Payment notes

Jak PD RESPONSIBLE 7 funguje?

 • Výnos pětiletého PD RESPONSIBLE 7 závisí na vývoji globálního indexu Solactive ERSTE Green Invest Index VC.
 • Dne 12.5.2021 se stanoví počáteční hodnota podkladového aktiva.
 • Podkladové aktivum je ročně pozorováno. Každý rok je v den pozorování zaznamenána jeho hodnota.
 • Z těchto 5 hodnot získaných v rámci jednotlivých dnů pozorování se vypočítá průměrná hodnota podkladového aktiva. Ta je porovnána s jeho počáteční hodnotou.
 • Celková částka výplaty při splatnosti se vypočítá: 100 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 7 + participace 150 % x (průměrná hodnota 5 pozorování podkladového aktiva/počáteční hodnota – 1).
 • I při propadu podkladového aktiva je při splatnosti díky garanci vyplaceno vždy minimálně 100 % jmenovité hodnoty (viz Pozn.) PD RESPONSIBLE 7.
 • Během doby trvání PD RESPONSIBLE 7 může jeho cena poklesnout i pod 100 % jeho jmenovité hodnoty s ohledem na vývoj podkladového aktiva a tržních podmínek.
 • Maximální výše prémie je stanovena na 40 % jmenovité hodnoty PD RESPONSIBLE 7 za dobu jeho trvání, tedy za 5 let.
 • Pravidelné roční pozorování a průměrování získaných hodnot indexu částečně chrání investora před případným prudkým poklesem cen sledovaného podkladového aktiva těsně před splatností. Celkový výnos totiž nezávisí jen na závěrečné hodnotě pozorovaného podkladového aktiva, ale na průběžné hodnotě podkladového aktiva za celou dobu trvání PD RESPONSIBLE 7. Pravidelné pozorování však také může snižovat výsledný výnos (pokud např. k růstu podkladového aktiva dojde až těsně před splatností).

Příklady scénářů při splatnosti – naleznete v letáku

Settlement
 • The maturity date of the Premium Bond shall be on 22 May 2026
 • The disbursement of the yield and nominal value shall be conducted by Česká spořitelna
 • Liquidity: daily according to current market prices published in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s.
 • It takes 3 working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Selling price: 100%, without a fee
 • This premium bond can only be sold on the market, the price the client sells listed in the exchange rate list is only indicative.
 • The price for procuring the sale is determined by the valid price list, it currently amounts to a maximum of 0.5% of the trade volume.

-------------------------------------
Pozn.: Výplata 100 % jmenovité hodnoty je závislá na schopnosti emitenta dostát svým závazkům vázaným k PD RESPONSIBLE 7 v případě insolvence nebo z důvodu administrativního opatření, nebo na Vašem rozhodnutí prodat PD RESPONSIBLE 7 před jeho splatností.
Pozn.2: Riziková váha produktu je na škále nabývajících hodnot od 1 do 7, kde hodnota 1 představuje potenciálně nejnižší riziko a výnos, a hodnota 7 potenciálně nejvyšší riziko a výnos, a to za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu, ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo že emitent nebude schopen dostát svým závazkům.

Pozn.3: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k nákupu PD RESPONSIBLE 7.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.