Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030

ISIN: AT0000A2JSV5  

 
2021/07/29 00:00:00
Bid Ask
94.02 -
Minimum yield -
Difference -0.11%(-0.11)
General attributes
Type of bond Subordinated bonds
Bond style subordinated
Issuer type financial institution
Country of issue AT
Current coupon 2.750%
Coupon style floating
Coupon payment date 2021/04/21
Coupon payment period semi annually
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax) -
Value date 2020/10/21
Maturity 2030/10/21
Repayment value 100
Currency CZK
Nominal value 10,000
Capital gains tax -
EU withholding tax Yes
Accrued Interest 79.44
since inception


Performance since inception. Performances under 12 month have only little informative value because of the short maturity. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 koupit?

 • Odráží kvalitu Erste Group Bank AG jako silné středoevropské banky a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými dluhopisovými produkty (nepodříženými).
 • Atraktivní fixní úrok 2,75 % p. a. v prvních dvou letech.
 • Atraktivní pohyblivý úrok od 1 % p. a. do 4,5 % p. a. v následujících osmi letech.
 • Pravidelné půlroční vyplácení úroku.

 • Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.erstegroup.com.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České
  spořitelny www.investicnicentrum.cz.
 • Ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Držitel Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030 nese kreditní riziko emitenta.
 • Datum emise: 21.10.2020
 • Upisovací období: 29.9.2020 – 20.10.2020
 • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Minimální investice: 1 ks
 • Fixní úrok (v prvních dvou letech): 2,75 % p. a.
 • Pohyblivý úrok od 3. roku do doby splatnosti: 6M PRIBOR, nejméně však 1 % p. a., maximálně 4,5 % p. a.
 • Výplata úroku: 2x ročně, vždy k 21.4. a 21.10.
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu EGB Fix-To-Float / 2030.) 0,61 % ročně
 • Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem - naleznete v letáku
Description

Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank AG a chtěli byste se podílet na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Potenciál zajímavého výnosu Vám nabízí Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 (ERSTE Subordinated Fix-To-Float Note 20-30) s fixním a proměnlivým úročením.

Tento podřízený dluhopis nabízí svým klientům v průběhu svého trvání dva typy úrokového výnosu: fixní a pohyblivý. V krátkodobém horizontu dvou let nabízí v současném úrokovém prostředí nadstandardní fixní úrok 2,75 % p. a. V následujících osmi letech do splacení pak svůj výnos odvozuje od úrovně šestiměsíční sazby PRIBOR, přičemž minimální úrok je 1 % p. a. a maximálně bude dluhopis vyplácet 4,5 % p. a.

Podřízený dluhopis EGB Fix-To-Float / 2030 je optimální pro všechny, kteří v delším časovém horizontu očekávají růst úrokových sazeb.

Payment notes
Jak se počítá výnos?
 • V prvních dvou letech je dluhopis úročen fixní  úrokovou sazbou 2,75 % p. a.
 • V následujících letech je dluhopis úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se každý půlrok stanoví podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR, nejméně však 1 % p. a. a maximálně 4,5 % p. a.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován mezi 1 % a 4,5 %, obdrží investor úrok ve výši odpovídající této konkrétní hodnotě.
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován pod 1 % (např. 0,7 %), obdrží investor úrok ve výši 1 % p. a. 
 • Pokud je šestiměsíční PRIBOR fixován nad 4,5 % (např. 5,5 %), obdrží investor úrok ve výši 4,5 % p. a. 
 • Úrok bude vyplácen půlročně.
Settlement
 • The maturity date of the bond shall be 21 October 2030
 • The disbursement of the yield as well as the nominal value shall be conducted by Česká spořitelna.
 • The bond purchase as well as sale settlement takes 3 business days.
Secondary market
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání nákupu: 2 % z objemu
 • Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku

----------------------------------
Pozn.: Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, Za předpokladu, že si produkt ponecháte do splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

 
Disclaimer
In the period before maturity, the bond price can fluctuate above and below the bond face value depending on the development of the interest rate and underlying asset. A bond can ben sold even before the maturity date, for the price pursuant to the pricelist of the issuer. Our consultants will give you detail information on the advantages and risks of investment in bonds. The information sources used are generally regarded as reliable, although Česká spořitelna and Erste Group Bank AG cannot guarantee the correctness and completeness of the information contained therein. The aim of this web page is to give information on the services and products contained therein; it is not a binding proposal establishing any rights and obligations for participants. All information you can find here is of informative nature only. Before using the web page for investment, a specialized Česká spořitelna consultant should be consulted.