Podřízený dluhopis VAR / 2029

ISIN: AT0000A26Z28  

 
24.02.2020 00:00:00
Nákup Prodej
99,08 -
Uzamčený výnos -
Změna -0,03%(-0,03)
Základní údaje
Typ dluhopisu Podřízené dluhopisy
Styl dluhopisu podřízený
Typ emitenta finanční instituce
Země vydání AT
Aktuální kupon 2,960%
Styl kuponu variabilní
Datum výplaty kuponu 19.09.2019
Výplata kuponu pololetní
Výnos do splatnosti -
Datum emise 19.03.2019
Splatnost 19.03.2029
Návratnost 100
Měna CZK
Nominální hodnota 10.000
Daň z výnosu na kapitálových trzích -
Srážková daň Ne
Alikvotní úrokový výnos 132.38
od založení


Výkonnost od založení "Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu vzhledem ke krátké době do splatnosti. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí."
Zdroj: Česká spořitelna, a. s.
Výhody Měli byste vědět

Proč si Podřízený dluhopis EGB VAR / 2029 koupit?

 • Odráží kvalitu Erste Group Bank jako silné středoevropské banky.
 • Dluhopis je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která se odvozuje podle aktuální šestiměsíční mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. K té se pak připočítává 0,80 %.
 • Vyplácení úroku v pravidelných půlročních intervalech, vždy k 19.3. a 19.9.
 • Elektronická verze prospektu a jeho dodatků je zveřejněna na internetové stránce Erste Group Bank AG www.erstegroup.com. ERSTE GROUP BANK AG jako emitent a tvůrce tohoto produktu zpracoval dokument Sdělení klíčových informací, kde naleznete základní informace o tomto investičním produktu.
 • Sdělení lze získat na internetových stránkách tvůrce www.erstegroup.com, na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz a v tištené podobě také v pobočkách České spořitelny, a. s.
 • Ceny dluhopisů jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
 • Držitel prémiového dluhového cenného papíru nese kreditní riziko emitenta.
 • Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
 • Emitent: Erste Group Bank AG
 • Datum emise: 19.3.2019
 • Datum splatnosti: 19.3.2029
 • Výše kuponu: dle sazby PRIBOR 6M + 0,80 % p. a., konvence ACT/360
 • Stanovení kuponu: 2 pracovní dny před zahájením následujícího kuponového období
 • Výplata kuponu: půlroční, vždy k 19.3. a 19.9.
 • Měna: česká koruna (CZK)
 • Prodejní cena: 100 % první dva dny prodeje, dále dle kurzovního lístku
 • Náklady distributora platné ke dni emise: 0,4 % ročně, přesné vyjádření naleznete ve Smlouvě o koupi dluhopisu
 • Náklady emitenta platné ke dni emise: jejich přesné vyjádření naleznete ve Sdělení klíčových informací
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • Minimální investice: 1 kus
 • Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč
 • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 (od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7) za předpokladu, že si produkt ponecháte 10 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.
 • Specifická rizika spojená s podřízeným dluhopisem: naleznete v letáku
Popis

Důvěřujete finanční síle Erste Group Bank a rádi byste se podíleli na úspěchu této renomované středoevropské finanční skupiny? Pak by Vás mohla zajímat investice do Podřízeného dluhopisu EGB VAR / 2029 s variabilním kuponem.

Podřízený dluhopis EGB VAR / 2029 nabízí v průběhu svého trvání možnost dosáhnout zajímavého úrokového výnosu. Ten se stanoví na základě aktuální šestiměsíční sazby PRIBOR, ke které se přičítá 0,80 %. Kupon je vyplácen dvakrát ročně.

Výpočet výnosu

Jak se počítá výnos?

 • Dluhopis je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, Ta se každý půlrok stanoví podle aktuální šestiměsíční úrokové sazby PRIBOR, ke které se přičte 0,80 %.
 • Příklad: Pokud je šestiměsíční PRIBOR ke dni 15.3.2019 zafixován na úrovni 2,07 %, tak úroková sazba pro první úrokové období bude činit 2,87 % p. a. a dluhopis vyplatí k 19.9.2019 investorům za každý držený kus dluhopisu kupon ve výši 146,69 Kč (jmenovitá hodnota 10 000 Kč x sazba 2,87 % x délka období 184 / 360).
Vypořádání
 • splatnost dluhopisu je 19.3.2029
 • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
 • vypořádání nákupu i prodeje dluhopisu trvá 3 pracovní dny.
Podmínky nákupu/prodeje
 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku
 
Upozornění
V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu z kurzovního lístku vyhlašovanou vydavatelem dluhopisu. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Podrobnější informace o výhodách a rizikách investice do dluhopisů vám rádi poskytnou naši poradci. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna a Erste Group Bank neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Informace zde uvedené mají za cíl upozornit na služby a produkty a nejsou závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s odborným poradcem.