Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vítejte v investičním centru České spořitelny

 
Prémiový dluhový
cenný papír
PROFIT 17

Zajímavý potenciál výnosu až
15 % za tři roky s návratností min. 97 % jmenovité hodnoty PDCP PROFIT 17 k jeho splatnosti.


Nový výpis z majetkového účtu - Přehled portfolia

Dochází k úpravě výpisů z Majetkových účtů – Přehled portfolia. Prohlédněte si podrobné vysvětlení nových položek těchto výpisů.
 

OPTIMUM

 
Jeden fond, jedna investice, komplexní investiční portfolio.
 
 
 

"Dřív jsem cestovala jen prstem po mapě."

I na velká přání stačí malá investice
 
 
 
 

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění