Zajímá mne:

Naše nabídka pro

Vítejte v investičním centru České spořitelny

Prémiový dluhový cenný papír
FOCUS BEER 09/2018

 
Zajímavý pevný úrok ve výši 4,70 % za jeden rok.


Akciový fond
STOCK SMALL CAPS

Investujte do menších firem s velkým potenciálem.
 
 
 

Prémiový dluhový cenný papír PROFIT 14

Zajímavý potenciál výnosu až 15 % za pět let s návratností min. 95 % jmenovité hodnoty PDCP PROFIT 14 k jeho splatnosti.
 

Investiční poradenství

Chcete se zajistit do budoucna, zabezpečit děti nebo plánujete životní změnu?
Naše investiční poradenství je zdarma.
 

Informace pro soukromé osoby/spotřebitele

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu návštěvník vstupující na Webové stránky potvrzuje, že přečetl, porozuměl a akceptoval tyto informace a důležitá Právní upozornění