Look for:

Our offer for

Research Detail

2023/03/16 / Ceska Sporitelna Research

Budoucnost vodíkové ekonomiky

Nízkoemisní vodíková ekonomika je v České republice i v Evropské unii teprve v začátcích. Mnoho technologií pro výrobu, dopravu, skladování, ale i v konečném užití je teprve ve vývoji či v počátečních fázích provozu. Na druhou stranu je obnovitelnému vodíku dáván velký potenciál na cestě k dekarbonizaci evropské ekonomiky.

EU si dala za cíl do roku 2030 produkovat 10 mil. tun zeleného vodíku a stejné množství dovážet. Vodíkovou strategii má i Česká republika. Na vodíkové technologie už míří řada tuzemských dotačních titulů.

V oblasti technologií pro výrobu nízkouhlíkového vodíku dnes ve světě zažívají nejdynamičtější rozvoj elektrolýza vody (s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů) a zachytávání uhlíku. Řada projektů na vývoj či využívání vodíkových technologií probíhá už i v ČR.

Nízkoemisní vodík by měl být v ČR nejprve využíván v chemickém průmyslu jako nástroj dekarbonizace současné výroby vodíku a odvozených produktů, a dále v dopravě, kde už vznikají první aplikace (vodíkové autobusy, osobní auta, vlaky, plnicí stanice). V ČR má nízkoemisní vodík rovněž velký potenciál v oblastech emisně náročného průmyslu a ve výrobě oceli, který je náročné dekarbonizovat.
Naopak větší využití ve výrobě a skladování elektrické energie se vzhledem k neexistenci nadbytku levné energie z obnovitelných zdrojů jeví v ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi jako spíše omezené.

PDF Download Download PDF (2.0MB)

General information

AuthorCeska Sporitelna Research
Date2023/03/16
Languagecs
Product nameOdvětvové analýzy
Topic in focusMacro/ Fixed income
Economy in focusCzech Republic
Currency in focusCzech Koruna
Sector in focus-
DownloadDecline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer