Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír GERMAN CARS AUTOCALL


ISIN:
XS2508128761

Date: 2023/02/08 00:00:00
Bid Ask
101.62 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueLU
Current coupon6.000%
Coupon stylefix
Coupon payment date2023/10/31
Coupon payment periodannually
Value date2022/10/31
Maturity2025/10/31
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest163.33
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2025/10/24

PDF Downloads

CZ ReportPDF Download
CZ FlyerPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 42 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 8 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. 
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu jeho splatnosti. 
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta http://prospectus.socgen.com/,  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://regulatory.sgmarkets.com/
  /priips/kid, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos a držitel PDCP GERMAN CARS AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 6 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
 • Investor by neměl své investiční rozhodnutí založit výhradně na tomto dokumentu, neboť se může nacházet mimo cílový trh PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a PDCP GERMAN CARS AUTOCALL nemusí být vhodný pro všechny investory.
 • PDCP GERMAN CARS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Emitent: SG Issuer 
 • Ručitel: Société Générale (Standard & Poor's A /Moody's A1 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG 
 • Upisovací období: 4. 10. 2022 (9.00) – 24. 10. 2022 (23.59) 
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho splatnosti: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.

Description

PDCP GERMAN CARS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 8 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 42 %.
 
Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných německých automobilek – BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen. Pevný roční výnos 6 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP GERMAN CARS AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 

Payment notes

Jak PDCP GERMAN CARS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL závisí na vývoji akcií společností BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen.
 • Pevný výnos ve výši 6 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií. 
 • V období trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP GERMAN CARS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP GERMAN CARS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.2) za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 6 %(viz Pozn.). 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP GERMAN CARS AUTOCALL a výnos 30 % (poslední pevný výnos 6 % (viz Pozn.) + podmíněný výnos 3 × 8 % (viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP GERMAN CARS AUTOCALL bude 42 %, protože pevný výnos 2 × 6 % byl již vyplacen v předchozích dvou letech. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 100 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP GERMAN CARS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty a bude vyplacen poslední pe

Settlement

 • Maturity shall be 31.10.2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí pevný výnos ve výši 6 % p. a. nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.

Pozn. 2: PDCP GERMAN CARS AUTOCALL vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 3: Počáteční hodnota bude vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 24. 10. 2022.

Pozn. 4: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP GERMAN CARS AUTOCALL.


Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer