Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír PHARMA AUTOCALL 2


ISIN:
XS2467318965

Date: 2023/09/29 12:01:00
Bid Ask
103.41 -
Difference 0.04% (0.04)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon5.500%
Coupon stylefix
Coupon payment date2023/10/06
Coupon payment periodannually
Value date2022/10/06
Maturity2025/10/06
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest539.31
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2025/09/30

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní kombinovaný výnos až 31,5 % za 3 roky.
 • Kombinaci výnosu – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (nezávislý na vývoji podkladových aktiv) + potenciální roční výnos 5 % (viz Pozn.2) (závislý na výkonnosti podkladových aktiv).
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu jeho splatnosti.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty (viz Pozn.3) podkladových akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co, pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
 • ----------------------------------------------------------
  • PDCP PHARMA AUTOCALL 2 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
  • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
  • Držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
  • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen potenciální výnos 5 % a držitel PDCP PHARMA AUTOCALL 2 ztratí více než 45 % investovaných peněz, přičemž pevný výnos 5,5 % p. a. (viz Pozn.) bude vyplácen nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
  You will find more information in the leaflet

  Description

  PDCP PHARMA AUTOCALL 2 s možností automatického předčasného splacení umožňuje získat atraktivní zhodnocení – pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) (garantovaný) a roční výnos odvozený od vývoje akcií podkladových společností až 5 % (viz Pozn.2) (potenciální). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 31,5 %.
   
  Výplata potenciálního výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných globálních farmaceutických společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co. Pevný roční výnos 5,5 % (viz Pozn.) je vyplácen nezávisle na vývoji podkladových akcií. PDCP PHARMA AUTOCALL 2 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání.

  Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH 
  Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)
  Podkladové akcie: Bayer, Eli Lilly & Co, Merck & Co
  Upisovací období: 5.9.2022 (9.00)–29.9.2022 (23.59)
   

  Payment notes

  Jak PDCP PHARMA AUTOCALL 2 funguje?

  • Vyplacení potenciálního výnosu a jmenovité hodnoty PDCP PHARMA AUTOCALL 2 závisí na vývoji akcií společností – Bayer, Eli Lilly & Co a Merck & Co.
  • Pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. je vyplácen ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových akcií.
  • V období trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hod- nota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP PHARMA AUTOCALL 2 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
  • Je-li PDCP PHARMA AUTOCALL 2 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a potenciální výnos 5 % (viz Pozn.2)  za každý rok, který uplynul od data emise + poslední pevný výnos 5,5 % (viz Pozn.).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP PHARMA AUTOCALL 2 a výnos 20,5 % (poslední pevný výnos
  • 5,5 % (viz Pozn.) + potenciální výnos 3 × 5 %(viz Pozn.2)). Celkový výnos za tříleté trvání PDCP PHARMA AUTOCALL 2 bude 31,5 %, přičemž pevný výnos 2 × 5,5 % byl již vyplácen v předchozích dvou letech.
  Více informací naleznete v letáku

  Settlement

  • Maturity shall be 6.10.2025
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
   

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn.: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí pevný výnos ve výši 5,5 % p. a. ročně a nezávisle na výkonnosti podkladových aktiv.
  Pozn. 2: PDCP PHARMA AUTOCALL 2 vyplácí případné potenciální výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.
  Pozn. 3: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 29. 9. 2022.
  Pozn. 4: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer