Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír ENERGY & METALS AUTOCALL


ISIN:
XS2467088949

Date: 2023/01/31 09:35:00
Bid Ask
107.35 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2025/07/18
Coupon payment periodat maturity
Value date2022/07/18
Maturity2025/07/18
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2025/07/11

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 42 % za 3 roky.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 14 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo následující rok, pokud se hodnota každé jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení. Výsledný výnos pak může činit 14 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise. 
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz Pozn.2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu i výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta https://www.goldmansachs.com/, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií –TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 90 % jejich počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ztratí více než 50 % investovaných peněz. 
 • Držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL podléhá anglickému právu. 
 • Držitel PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL nemá právo na výplatu dividend z podkladových akcií.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ /Moody's A2 / Fitch A)    
 • Podkladové akcie: TotalEnergies SE, Freeport-McMoRan Inc, Rio Tinto PLC   
 • Upisovací období: 13. 6. 2022 (9:00) – 11. 7. 2022 (23:59)
 • Datum stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a data možného automatického předčasného splacení naleznete v letáku
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL:  0 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL.

Description

PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 14 % (viz Pozn.). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 42 %.
 
Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností: TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto. Tyto tři vybrané podkladové společnosti mohou profitovat z dlouhodobého potenciálu, který přináší oblast těžebního průmyslu a energetiky. PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL navíc umožňuje své předčasné splacení při růstu i omezeném poklesu podkladových aktiv již po prvním roce svého trvání. 
 

Payment notes

Jak PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností TotalEnergies, Freeport-McMoRan, Rio Tinto.
 • V období trvání PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování. 
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
 • Je-li PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 14 % za každý rok, který uplynul od data emise. Předčasným splacením zaniká nárok na pozdější roční výnosy. 
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL a celkový výnos 42 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 14 % (viz Pozn)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 90 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.
Princip dodatečného ochranného mechanismu a příklady naleznete v letáku

Settlement

 • Maturity shall be 18.07.2025
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond
 

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen, indikace na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------

Pozn.: PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 11. 7. 2022.

Pozn. 3: Na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika PDCP ENERGY & METALS AUTOCALL ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying

TOTALENERGIES SE
FR0000120271
Společnost vyrábí a prodává energie po celém světě. Aktivně podporuje energetickou transformaci směrem k čistým a obnovitelným zdrojům, specializuje se zejména na nízkouhlíkové zdroje energie. V souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy a environmentální politikou vyvíjí a vyrábí dekarbonizované kapaliny (oleje a paliva). V nejnovějších projektech se orientuje také na oblast elektrické mobility. Dále se Total Energies zaměřuje na těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Provozuje síť téměř 17 tisíc čerpacích stanic. Ve svých rafinériích se zaměřuje na vývoj vysoce efektivních paliv. Zaměstnává více než 100 tisíc lidí ve 130 zemích světa.
 
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC
US35671D8570
Tato přední americká těžařská společnost byla založena v roce 1988 a její sídlo se nachází ve Phoenixu v Arizoně. Společnost se převážně zaměřuje na těžbu mědi, zlata a molybdenu. Měď a slitiny z mědi patří k nejuniverzál- nějším materiálům. Díky svým vlastnostem jako je vodivost, pevnost, tažnost a odolnost proti korozi je vhodným materiálem pro širokospektrální využití. Portfolio těžebních lokalit firmy zahrnuje významnou minerální oblast Grasberg v Indonesii, jedno z největších světových ložisek mědi a zlata. Freeport-McMoRan je zakládajícím členem Mezinárodní rady pro těžbu a kovy (ICMM). Tato iniciativa sdružuje společnosti a asociace, které se snaží minimalizovat negativní dopady těžby, především s ohledem na její bezpečnost a udržitelnost. V Indonésii, Severní a Jižní Americe zaměstnává více než 24 tisíc lidí.
 
RIO TINTO PLC ADR
US7672041008
Je britsko-australská nadnárodní těžařská společnost, která zahájila svou činnost v roce 1873 ve španělské Andalusii, konkrétně v okolí řeky Rio Tinto (Červená řeka). Název společnosti je odvozen od jména této řeky, kde kyselé důlní vody srážely oxidy železa a zabarvovaly ji. V současnosti  se společnost řadí mezi tři největší v tomto sektoru. Dominuje především v těžbě železné rudy, zlata, diamantů, soli nebo bauxitu (surovina na výrobu hliníku). Společnost klade hlavní důraz na železnou rudu. Svou těžební činnost provozuje především v Austrálii a Severní Americe, kde zaměstnává přibližně 49 tisíc lidí.
 

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer