Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír TECHNOLOGY AUTOCALL


ISIN:
XS2390087042

Date: 2023/12/07 14:06:00
Bid Ask
119.94 -
Difference 0.47% (0.57)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/12/20
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/12/20
Maturity2024/12/20
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2024/12/13

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat zajímavý celkový výnos až ve výši 33 % za 3 roky. 
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen již po prvním roce svého trvání, nebo následující rok, pokud se jednotlivé podkladové akcie nachází k datu pozorování na nebo nad platnou bariérou pro předčasné splacení.
 • Atraktivní úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty (viz pozn. 2) jednotlivých podkladových akcií pro výplatu výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií. 
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení se snižuje v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko. 
 • Elektronická verze základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce emitenta https://www.goldmansachs.com, nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz. 
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
 • This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding structured products and shares.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
-----------------------------------------------
 •  PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL k datu splatnosti není zajištěná, neboť je závislá na vývoji tržního kurzu podkladových akcií – AMD, ASML a NVIDIA.
 •  Držitel PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

  Více informací naleznete v letáku.
 • Description

  PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 11 % (viz pozn. 1). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 33 %. 

  Výplata výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných technologických společností AMD, ASML a NVIDIA. Konstrukce PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL umožňuje jeho automatické předčasné splacení i v případě mírného poklesu či stagnace cen podkladových aktiv. PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může být předčasně splacen již po prvním roce, nebo následující rok v závislosti na splnění podmínek pro předčasné splacení.

  • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
  • Podkladové akcie: AMD, ASML, NVIDIA
  • Upisovací období: 18. 11. 2021 (9.00)–13. 12. 2021 (16.00)

  Další informace naleznete v letáku

  Payment notes

  Jak PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL funguje?

  • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY  AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností AMD, ASML a NVIDIA.    
  • V období trvání PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL může dojít ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
  • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení. 
  • Je-li PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 11 % za každý rok, který uplynul od data emise.
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota prémiového dluhového cenného papíru a celkový výnos 33 % (ekvivalent tří ročních výnosu ve výši 11 % (viz pozn. 1)).
  • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než 80 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL snížena o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % své investice a není mu vyplacen žádný výnos.

  Více informací a příklady naleznete v letáku

  Settlement

  • splatnost je 20.12.2024
  • výplatu výnosu i jmenovité hodnoty provádí Česká spořitelna
  • vypořádání nákupu i prodeje Prémiového dluhopisu trvá 3 pracovní dny

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

  -----------------------------------------
  Pozn. 1: PDCP TECHNOLOGY AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

  Pozn. 2: Počáteční hodnota bude poskytovatelem vypočítána na základě závěrečných cen podkladových aktiv dne 13. 12. 2021.

  Pozn. 3: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer