Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír E-COMMERCE AUTOCALL


ISIN:
XS2249011516

Date: 2023/02/03 00:00:00
Bid Ask
62.96 -
Difference 4.00% (2.45)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueDE
Current coupon-
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/02/02
Coupon payment periodat maturity
Value date2021/02/02
Maturity2024/02/02
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2024/01/26

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
Performance reportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 24 % za 3 roky.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 8 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících ročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 55 % počáteční hodnoty jednotlivých podkladových akcií pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu závěrečného pozorování.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 90 % (po roce), 80 % (po dvou letech).
 • Dodatečný ochranný mechanismus pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta www.gs-warrants.co.uk/issuer-details/base-prospectus,
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce www.gspriips.eu, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
 • Návratnost 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu splatnosti je závislá na vývoji tržního kurzu akcií - Amazon, Alibaba a eBay.
 • Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty akcií klesne cena i jen jedné z podkladových akcií pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna nebo vyšší než jejich počáteční hodnota, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL ztratí více než 45 % investovaných peněz.
 • Držitel PDCP E-COMMERCE AUTOCALL nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
 • Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k datu řádné splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
 • PDCP E-COMMERCE AUTOCALL podléhá anglickému právu.
 • Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
 • Podkladové akcie: Amazon.com, Inc., Alibaba Group Holding Limited a eBay Inc.
 • Upisovací období: 5.1.2021 (9.00)–26.1.2021 (16.00)
 • Datum stanovení počáteční hodnoty akcií: 26.1.2021
 • Datum stanovení závěrečné hodnoty akcií: 26.1.2024
 • Data možného automatického předčasného splacení: 2.2.2022, 2.2.2023
 • Cena pozorování naleznete v letáku
 • Data stanovení počáteční a závěrečné hodnoty akcií a také 
 • Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL k závěrečnému datu
  pozorování: 55 % zafixované počáteční hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie, k datu stanovení závěrečné hodnoty každé jednotlivé podkladové akcie
 • Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP E-COMMERCE AUTOCALL) 3,02 % ročně

Description

PDCP E-COMMERCE AUTOCALL s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 8 % (viz Pozn). Celkový výnos za jeho tříleté trvání pak může dosáhnout až 24 %.

Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP E-COMMERCE AUTOCALL se odvozuje od vývoje cen akcií tří významných společností, jejichž činnost se zaměřuje na nabídku zboží a reklamy na internetu – Amazon, Alibaba a eBay. Konstrukce PDCP E-COMMERCE AUTOCALL navíc umožňuje jeho předčasné splacení a vyplacení atraktivního výnosu v případě mírného poklesu či stagnace podkladových aktiv. Produkt může skončit již po prvním roce a následně každý rok po dobu jeho trvání až do data splatnosti.

Další informace naleznete v letáku

Payment notes

Jak PDCP E-COMMERCE AUTOCALL funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP
  E-COMMERCE AUTOCALL závisí na vývoji tržního kurzu akcií společností Amazon, Alibaba a eBay.
 • V období trvání PDCP E-COMMERCE AUTOCALL může dojít jednou ročně k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota každé jednotlivé podkladové akcie k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladové akcie k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP E-COMMERCE AUTOCALL pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP E-COMMERCE AUTOCALL automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 8 % (viz Pozn.) za každý rok, který uplynul od data emise.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií neklesne cena žádné z nich pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP E-COMMERCE AUTOCALL a celkový výnos 24 % (ekvivalent tří ročních výnosů ve výši 8 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena i jen jedné pokladové akcie pod bariéru 55 % své počáteční hodnoty, a zároveň závěrečná hodnota žádné ze zbývajících akcií nebude rovna, nebo vyšší než jejich počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplaceno 100 % jeho jmenovité hodnoty snížené o ztrátu nejhorší ze tří akcií od data stanovení její počáteční hodnoty do data stanovení její závěrečné hodnoty. Investor realizuje ztrátu, která představuje více než 45 % jeho původní investice a žádný výnos nebude vyplacen.
 • Princip dodatečného ochranného mechanismu: pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty jednotlivých podkladových akcií klesne cena alespoň jedné podkladové akcie pod bariéru 55 % své počáteč

Settlement

 • The maturity date shall be 2 February 2024
 • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
 • It takes three working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

Secondary market

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • cena za obstarání předčasného odkupu: 2% z objemu obchodu
 • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
 • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

-----------------------------------------
Pozn.: PDCP E-COMMERCE AUTOCALL vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, přičemž není uplatněno složené úročení.

Pozn. 2.: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7 za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně. Riziková váha produktu je vodítkem pro srovnání míry rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že přijdete o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo proto, že emitent nebude moci peníze vyplatit.


Underlying

EBAY INC
US2786421030
eBay Inc. provozuje nejznámější internetovou aukční síň pro více než 183 milionů uživatelů po celém světě. Společnost založil Pierre Omidyar, absolvent oboru počítačová věda, v roce 1995. Do elektronického obchodování zavedl jako jeden z prvních model C2C (Customer To Customer), který je odvozený od vzájemného vztahu mezi dvěma zákazníky, kdy jeden nabízí a druhý může koupit – obchod se pak uskutečňuje pouze prostřednictvím webové aplikace, aniž by do něj provozovatel aplikace přímo zasahoval. Přes eBay můžete koupit zboží za pevnou cenu nebo pořádat jednoduché aukce. Charakter nabízeného zboží je velmi různorodý a zahrnuje od běžných a použitých věcí až po vzácné nebo luxusní zboží. Přestože vznikla spousta podobných projektů (např. české Aukro), eBay se stále drží na pozici světové jedničky ve službě tohoto typu. Jejich příjmy plynou z prodejních poplatků, zveřejňování nabídek a reklamy. Služba je velmi oblíbená především v Německu a v Británii, přibližně 60 % prodejů je realizováno mimo USA. V roce 2019 dosáhl příjem společnosti téměř 11 mld. USD.
AMAZON COM INC
US0231351067
Amazon.com, Inc. je globální lídr v oblasti e-commerce, poskytuje také cloudová a databázová řešení. Tuto americkou společnost založil v roce 1994 Jeff Bezos, který je od roku 2017 považován za nejbohatšího muže planety. Největší on-line obchod na světě nastartoval svou kariéru prodejem knih a posléze rozšířil nabídku o hudbu, film, elektroniku, oblečení, potraviny, nábytek aj. V oblasti předplacených služeb nabízí pod značkou Amazon Prime Video i vlastní mediální obsah. Budoucí investice chce společnost zacílit na rozvoj technologií, oblast fintech a rozvoj logistiky. Zaměstnává více než 1,1 milionu lidí po celém světě. V roce 2019 přesáhly příjmy společnosti více než 280 miliard USD, odhad příjmů za rok 2020 je ještě o 100 miliard vyšší.
ALIBABA GROUP HOLDING LTD. SP. ADR
US01609W1027
Tuto největší čínskou společnost založil v roce 1999 bývalý učitel angličtiny Jack Ma. Během několika let své existence se zařadila mezi 3 největší firmy podnikající v oblasti IT a e-commerce. Poskytuje služby v oblasti internetové infrastruktury a online finanční servis. Pod skupinu spadá i systém pro mobilní platby AliPay, který je jedním z největších platebních systémů pro elektronické obchodování na světovém trhu. Dále skupinu rozšiřuje i virtuální tržiště AliExpress, které propojuje prodávajícího přímo s kupujícím a je v současnosti největším čínským e-shopem. Tento internetový obchod nabízí širokou škálu zboží jako např. hračky, oblečení, obuv, šperky, kosmetiku, elektroniku, autodíly, vybavení domácnosti aj. Celkový příjem společnosti za fiskální rok 2019/2020 (k 31. 3. 2020) činil cca 509 mld. CYN, tj. cca 43 miliard USD. Alibaba zaměstnává více než 122 tisíc lidí.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer