Look for:

Our offer for

Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6


ISIN:
XS2155959351

Date: 2021/05/25 00:00:00
Bid Ask
- -
Difference 0.01% (0.01)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typecorporate
Country of issueDE
Current coupon0.000%
Coupon stylevariable
Coupon payment date2024/05/29
Coupon payment periodat maturity
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Value date2020/05/29
Maturity2024/05/29
Repayment value0.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Capital gains tax-
Accrued Interest0.00
Investor tolerance6 (scale 1-7)
Last trading day2021/05/24

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ Final reportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Co Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6 nabízí?

 • Možnost získat atraktivní výnos až 72 % za 4 roky.
 • Prémiový dluhový cenný papír může být automaticky předčasně splacen s vyplacením zajímavého výnosu 18 % (viz Pozn.) již po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování. Výsledný výnos pak činí 9 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
 • Zajímavá úroveň bariéry ve výši 50 % počáteční hodnoty podkladového aktiva – United States Oil Fund pro výplatu jmenovité hodnoty prémiového dluhového cenného papíru k datu jeho splatnosti.
 • Bariéra pro automatické předčasné splacení snižující se v čase: 100 % (po roce), 95 % (po roce a půl) a 90 % (po dvou letech), 85 % (po dvou a půl letech), 80 % (po třech letech) a 75 % (po třech a půl letech).
 • Prémiový dluhový cenný papír je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na internetové stránce https://www.gspriips.eu/, nebo ji naleznete na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce lucemburské burzy, nebo na
  www.investicnicentrum.cz/prospekty.

---------------------------------------
Pozn.: Prémiový dluhový cenný papír vyplácí případné výnosy jednorázově při jeho předčasné nebo řádné splatnosti, a není uplatněno složené úročení.
Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

• PDCP OIL AUTOCALL 6 negarantuje návratnost investované částky a investor může ztratit celou investici, nebo její část.
• Držitel PDCP OIL AUTOCALL 6 nese kreditní riziko emitenta a ručitele.
• Celkový výnos je vyplácen jednorázově za skutečnou dobu trvání PDCP OIL AUTOCALL 6 k datu splatnosti nebo k datu automatického předčasného splacení.
• Pokud k datu stanovení závěrečné hodnoty klesne hodnota podkladového aktiva pod bariéru 50 % své počáteční hodnoty, nebude ke dni splatnosti vyplacen žádný výnos a držitel PDCP OIL AUTOCALL 6 ztratí více než 50 % investovaných peněz
• Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého bankéře či investičního specialistu, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
• Ceny jsou uváděné v procentech jmenovité hodnoty. Cena nákup znamená klient prodává, cena prodej znamená klient kupuje.
• Emitent: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
• Ručitel: The Goldman Sachs Group, Inc. (S&P's BBB+ / Moody's A3 / Fitch A)
• Podkladové aktivum: United States Oil Fund LP (US91232N2071, Bloomberg: USO:US)
• Upisovací období: 6.5.2020 (9.00) – 22.5.2020 (16.00)
• Datum stanovení počáteční hodnoty podkladového aktiva: 22.5 2020
• Datum stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva: 22.5.2024
• Data možného automatického předčasného a řádného splacení: 31.5.2021, 29.11.2021, 30.5.2022, 29.11.2022, 29.5.2023, 29.11.2023, 29.5.2024
• Data pozorování: naleznete v letáku
• Bariéra pro výplatu jmenovité hodnoty k datu jeho konečné splatnosti: 50 % zafixované počáteční hodnoty podkladového aktiva k datu stanovení jeho závěrečné hodnoty
• Produktové náklady platné ke dni zahájení úpisu: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu PDCP OIL AUTOCALL 6) 3,98 % ročně
• Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % z objemu obchodu

Description

Hledáte zajímavou investiční příležitost a věříte v růst ceny jedné z nejstrategičtějších komodit – ropy? Pokud patříte mezi zkušenější investory, pak právě Vás by mohla zajímat investice do čtyřletého Prémiového dluhového cenného papíru OIL AUTOCALL 6 (PDCP OIL AUTOCALL 6).

PDCP OIL AUTOCALL 6 s možností automatického předčasného splacení umožnuje získat atraktivní roční výnos ve výši 18 % (viz Pozn.).

Čtyřletý PDCP OIL AUTOCALL 6 nabízí možnost získat atraktivní půlroční výnos ve výši 9  (viz Pozn.). Celkový výnos pak může dosáhnout až 72 % za čtyřleté trvání PDCP OIL AUTOCALL 6. Výplata výnosu i výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 se odvozuje od vývoje ceny United States Oil Fund, ETF (Exchange Traded Fund) poskytujícího expozici na lehkou ropu WTI. PDCP OIL AUTOCALL 6 navíc umožňuje jeho předčasné splacení při růstu i mírném poklesu podkladového aktiva již po prvním roce jeho trvání a následně každý půlrok až do data jeho splatnosti.

Ropa se jako strategická surovina bezpochyby řadí mezi nejdůležitější a nejobchodovanější energetické komodity. Ropa WTI je známá též pod pojmem americká lehká ropa. Označení lehká získala díky relativně nízké hustotě a nižšímu obsahu síry. Lehká ropa WTI představuje jeden z hlavních srovnávacích ukazatelů (benchmarků) ceny ropy.

Payment notes

Jak Prémiový dluhový cenný papír OIL AUTOCALL 6  funguje?

 • Vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 závisí na vývoji ceny United States Oil Fund.
 • V období trvání PDCP OIL AUTOCALL 6 může dojít již
  po prvním roce, nebo při některém z následujících půlročních pozorování k jeho automatickému předčasnému splacení, pokud bude hodnota podkladového aktiva k datu pozorování rovna nebo vyšší než srovnávací hodnota podkladového aktiva k příslušnému datu pozorování.
 • Pokud není splněna podmínka automatického předčasného splacení, PDCP OIL AUTOCALL 6 pokračuje k dalšímu datu možného splacení.
 • Je-li PDCP OIL AUTOCALL 6 automaticky předčasně splacen, obdrží investor jeho jmenovitou hodnotu a výnos 9 % (viz Pozn.) za každý půlrok, který uplynul od data emise.
  Příklad naleznete v letáku.
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva neklesne jeho hodnota pod bariéru 50 % jeho počáteční hodnoty, bude ke dni splatnosti vyplacena jmenovitá hodnota PDCP OIL AUTOCALL 6 a celkový výnos 72 % (ekvivalent osmi půlročních výnosů ve výši 9 % (viz Pozn.)).
 • Pokud nedojde k automatickému předčasnému splacení a ke dni stanovení závěrečné hodnoty podkladového aktiva klesne jeho hodnota pod bariéru 50 % své počá- teční hodnoty, bude ke dni splatnosti výplata jmenovité hodnoty PDCP OIL AUTOCALL 6 snížena o ztrátu hodnoty podkladového aktiva od data stanovení jeho počáteční hodnoty do data stanovení jeho závěrečné hodnoty. Investor ztratí více než 50 % investice a není mu vyplacen žádný výnos.
  Příklad naleznete v letáku.

Settlement

 • The maturity date is 29 May 2024
 • Liquidity: daily according to current market prices in the Exchange Rate List of Česká spořitelna, a.s

Secondary market

 • Minimum investment: 1 piece
 • Price at subscription: 100%, free of charge

Underlying


Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. For more details please read our Data protection policy.

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer