Look for:

Our offer for

Prémiový dluhopis EURCZK 3


ISIN:
XS2107381852

Date: 2022/08/19 00:00:00
Bid Ask
99.39 -
Difference -0.34% (-0.34)

General attributes

Type of bondStructured bonds and notes
Bond stylesenior
Issuer typefinancial institution
Country of issueNE
Current coupon-
Coupon stylefloating
Coupon payment date2023/02/21
Coupon payment periodat maturity
Value date2020/02/21
Maturity2023/02/21
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest-
Investor tolerance1 (scale 1-7)
Last trading day2023/02/14

PDF Downloads

CZ FlyerPDF Download
CZ ReportPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of

Proč si Prémiový dluhopis EURCZK 3 koupit:

  • Cíluje dlouhodobě očekávané posilování české koruny vůči euru.
  • Nabízí tři atraktivní varianty zhodnocení 6 %, 12 % nebo 18 % absolutně.
  • Ke dni splatnosti je návratnost Prémiového dluhopisu
    min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
  • Prémiový dluhopis je emitován v českých korunách, investor nenese měnové riziko.
  • Prémiový dluhopis můžete kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za tržní cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.

--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

  • Upisovací období: 27.1.2020 (9:00)–14.2.2020 (16:00)
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Držitel Prémiového dluhopisu EURCZK 3 nese kreditní riziko emitenta.
  • Prémiový dluhopis poskytuje plnou kapitálovou ochranu pouze při splatnosti.
  • Prémiový dluhopis podléhá anglickému právu.
    Pokud využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, požádejte svého privátního bankéře, aby s vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí vašeho investičního portfolia.
  • Emitent: BNP Paribas Issuance B.V.
  • Ručitel: BNP Paribas (S&P's A+ / Moody's Aa3 / Fitch A+)
  • Podkladové aktivum: kurz EUR/CZK dle fixingu na Bloombergu v 15:00 londýnského času (tj. v 16:00 SEČ)
  • Varianty zhodnocení: 6 %, 12 % nebo 18 %
  • Garance: návratnost 100 % jmenovité hodnoty Prémiového dluhopisu EURCZK 3 ke dni splatnosti
  • Zafixování počátečního kurzu: 14. 2. 2020
  • Hodnota kurzu k tomuto dni je 24.874
  • Zafixování finálního kurzu: 14. 2. 2023
  • Možnost předčasného splacení: není
  • Produktové náklady platné ke dni emise: (Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Prémiového dluhopisu EURCZK 3) 1,14 %, ročně
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: 2 % ze jmenovité hodnoty
  • Riziková váha produktu je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

Description

Tříletý Prémiový dluhopis EURCZK 3 umožňuje profitovat na posilování české koruny vůči euru při návratnosti min. 100 % jeho jmenovité hodnoty (viz Pozn.).
--------------------------------
Pozn.: Držitel Prémiového dluhopisu nese kreditní riziko emitenta a ručitele.

Payment notes

  • Jak Prémiový dluhopis EURCZK 3 funguje - naleznete v letáku
  • Jaké mohou nastat situace při splatnosti - naleznete v letáku

Settlement

  • splatnost je 21.02.2023

Secondary market

  • Minimální investice: 1 ks
  • Cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: denní dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s.

Underlying

EURO / CZECH KORUNA (EUR/CZK)
EU0006169831
Směnný kurz CZK k EUR.

Know-How

 
In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
Decline
Accept

We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer